Beräkningshjälpmedel

Vi vet att processen att välja motor inte alltid är så enkel. Under denna flik kommer vi att publicera beräkningskalkyler och andra tekniska hjälpmedel för att du som kund lättare skall kunna komma fram till vilken motor som just din applikation kräver.

Tänk dock på att resultat du får i dessa kalkyler endast är tänkt som en indikation. Prata alltid med oss innan du beställer något, det kommer med all sannolikhet bespara er både tid och pengar då vårt produktutbud alltid kommer att vara större än vad vi kan presentera på vår hemsida.