Kvalitetspolicy

OEM Motor AB ska kontinuerligt utveckla sitt kunderbjudande

Vi skapar mervärde och gör det lättare för kunden genom:

– Hög kunskapsnivå genom specialisering i produktområden.

– Möjlighet till kundanpassning och förädling.

– Logistik med hög leveranssäkerhet.

– Ständiga förbättringar av våra processer.

Kontaktuppgifter

Växeln: 075-242 44 00
E-mail: info@motor.oem.se

Klicka här för kontaktformulär