Öppna bilden i nytt fönster

TECHNOSOFT

IDM240 - 5A Intelligent drivsteg

 • Upp till 240W, 5A kontinuerligt 16A peak, 12-48VDC
 • DC, Borstlös eller stegmotor med samma styrning
 • Kommunikation via RS232 samt TML-CAN eller CANopen
 • Kan fungera som RS232 till CAN-interface

IDM240 tillhör Technosofts familj av DSP-baserade intelligenta servostyrningar. Dessa innehåller samma intelligens och programmeras på samma sätt oavsett storlek eller motortyp.
Systemet är mycket flexibelt och kraftfullt. I princip samtliga parametrar så som reglersystemet, strömgränser m.m. går att komma åt från mjukvaran under körning. Detta ger stora möjligheter för skräddarsydda system men kräver också en hel del av användaren. Goda kunskaper i elektronik och programmering erfodras.

Programmerings-bibliotek för kommunikation från PC eller PLC finns att köpa för bland annat C/C++, C#, Delphi, VB, Labview, samt en rad olika PLC (se fliken Dokumentation).

Programmeringen av styrningarna är uppdelad i 2 block, en setup som innehåller information om motortyp, inställningar, strömgränser, körsätt etc. Andra delen är själva programmet som styrningen skall utföra. Detta kan lämnas helt tomt om styrningen körs som slav, men kan även innehålla kod som exekveras via kommandon utifrån, så kallat "semi-stand-alone". Programmeringen görs via programvaran "Easy Motion Studio" i ett basic-liknande språk kallat TML (Technosoft Motion Language).Easy Motion Studio är ett mycket kraftfullt utvecklingsverktyg som innehåller en rad intressanta och användbara verktyg för konstruktören så som möjliget att grafiskt övervaka samtliga parametrar och variabler i realtid utan att extra kod behöver läggas på styrningen. Detta kan användas i utvärderingssyfte för att analysera en rörelse och se exakt effektåtgång samt testa olika parametrar och inställningar.

Det är också möjligt att göra egna kontrollpaneler med grafer, visare, knappar och skjutreglage där man kan styra olika parametrar i realtid. Det går även att göra kontrollpaneler som styr flera motorstyrningar sammankopplade via CAN. Vid sådan körning agerar den första styrningen på RS232-porten (eller USB->RS232-konverter) som CAN-interface vilket innebär att datorn ej behöver ha något CAN-kort.

OBS! demoversion finns att ladda ner under "Dokumentation".

I de fall där styrningen körs helt som slav så kan setup göras i gratismjukvaran "Easy Setup".

Motortyper

 • Borstlös (Sinus eller Trapets-kommutering)
 • DC
 • Linjärmotor
 • 2 och 3-fas stegmotor


Återkoppling

 • Differential quadrature encoder (A, B, Z-kanal)
 • SSI-interface för seriell absolutencoder
 • Digitala eller linjära hallsensorer
 • Analog tacho


Elektriska egenskaper

 • Matningsspänning 12-48V för motor och 12-48V för logik
 • Motorström 5A kontinuerligt, 16A peak
 • Optoisolerade digitala I/O (6 utgångar och 7 ingångar)
 • 2 analoga ingångar +/-10V


Kommunikation

 • RS232. (alla technosoft-styrningar har RS232 oavsett tillval av andra bus-typer eller ej)
 • CAN (technosofts eget CAN-protokoll)
 • CANopen (option )

Eftersom olika motortyper och olika återkoppling samt kommunikation kan användas så finns det även många olika inkopplings-sätt.
Nedan visas inkopplingen för I/O. Se användarmanualen för övriga inkopplingsanvisningar.

 

Användarmanual

technosoft_IDM240-640_UM

Referenshandbok för TML-språket:

technosoft_TML_reference

Easy Motion Studio Demo:

EasyMotion_demo

Easy Motion Studio Demo innehåller hela programmet men kommunikation med styrningar saknas om ej aktivering görs med serienummer.

Tutorials och appnotes. Följande dokument avser IBL2403 och mycket är generellt för samtliga Technsofts drivsteg eftersom de delar samma intelligens och programmeras på samma sätt men vissa avvikelser förekommer. Motsvarande dokument för övriga drivsteg finns att ladda ner från http://www.technosoftmotion.com.

Beskrivning

För borstlös motor

För Stegmotor

Kom igång med Technosoft

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.101.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.101.A

Start/stop med 2 ingångar

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.102.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.102.A

Att införa vilkår för i program ("events")

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.103.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.103.A

Implementation av strömgränser och skydd

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.104.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.104.A

Körning med online-referens och ändlägesgivare

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.105.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.105.A

Körning med analog referens och ändlägesgivare

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.106.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.106.A

Starta borstlös motor utan "pole lock"

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.107.A

 

Styra program med hjälp av digitala I/O

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.109.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.109.A

Använda encoder indexpuls, captures och homing

P091.037.IBL2403.BL.APN-DOC.110.A

P091.037.IBL2403.ST.APN-DOC.110.A


Programmeringsbibliotek finns för kommunikation med Technosofts styrningar via PC / PLC.
OBS! Biblioteken köpes separat.

Manual TML-LIB för C/C++ C# samt Delphi

technosoft_TML_LIB_CPP-VB-DELPHI

Manual TML-LIB för Labview

technosoft_TML_LIB_labview

Manual TML-LIB för Omron CJ1

technosoft_TML_LIB_PLC-CJ

Manual TML-LIB för Siemens S7

technosoft_TML_LIB_PLC-S7

Manual TML-LIB för B&R X20

technosoft_TML_LIB_PLC-X20Hjärnan i Technosofts styrningar är DSP'n med mjukvaran MotionChip™. Denna går att använda tillsammans med t.ex. ett specialkonstruerat effektsteg för att skapa specialiserade drivsystem i de fall inget av Technosofts standard-styrningar passar. Vanligaste fallen där detta görs är när stora effekter behövs (mer än 3kW).

MotionChip™

technosoft_MotionChip_data

MotionChip™ användarmanual del 1

technosoft_MotionChip_UM-P1

MotionChip™ användarmanual del 2

technosoft_MotionChip_UM-P2

 

Beställningsnummer

Beskrivning

4604805060

IDM240-5EI RS232&CAN

Ring OEM Motor för info om andra versioner av denna modell

4650050070

Easy Motion Studio CD & licens

 

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal