Allmän information om kuggremmar


Kuggremmens ingående material och kuggens utformning är av största betydelse för egenskaper som effektöverföring, positioneringsnoggrannhet och flexibilitet

Kuggremmens kugg och rygg tillverkas i Neopren ( gummi ) eller polyuretan. utmärkande skillnader i egenskaper mellan gummi och polyuretanremmar är att gummi har ett större temperatur område och normalt lägre ljudnivå och högre flexibilitet. Polyuretan är renare samt är mer resistiv mot olja, bensin och vissa kemikalier

Korden är stommen i en kuggrem och väljs utifrån egenskaper som styrka, flexibilitet, kemisk- mekanisk resitens, miljö m.m. vanligast är glasfiber, stål eller Kevlarkord

Glasfiberkord har hög flexibilitet, vilket ger lång livslängd samt en mer dämpad gång vid stötiga belastningar. Glasfiberkord finns normalt bara i gummi utförande

Stålkord har en hög tillåten dragkraft och lägre flexibilitet vilket gör remmen lämplig för bla linjära rörelser där man önskar exakthet med minimum förlängning vid snabba start och stopp

Kevlarkord har hög tillåten dragkraft men med något högre flexibilitet än stålkord, vilket gör att remmen ”flexar” vid höga snabba moment belastningar, detta gör att moment topparna i remmen blir lägre och livslängden ökar

Remtyp Tillåten omgivnings temperatur (ºC)
-54 -30 -20 -5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
Gummi STS S1,5M - S14M   ?————————————————————————————?
Polyuretan STS S2M - S3M   ?———————————————————————?
Polyuretan King Power KPS
S8M - S14M
  ?—————————————————————————?
Gummi 2MGT3 - 14MGT3     ?————————————————————————————?
Gummi HTD 3M - 14M     ?—————————————————————————?
Polyuretan Poly Chain 8M - 14M ?—————————————————————————————?
Poyuretan TN10 - TN15   ?———————————————————————?
Gummi MXL, XL, L, H, XH, XXH   ?————————————————————————————?
Polyuretan MXL, XL, L   ?———————————————————————?
Polyuretan T2,5 - T10   ?———————————————————————?
Polyuretan AT5 - AT10       ?————————–—————————?


Remtyp Resistivitet för påverkan i olika miljöer samt egenskaper (e)
Oljat Syra Alkalisk Klimat Vatten Flamm (eld) Låg
ljudnivå (e)
Vibration (e)  
Gummi STS
S1,5M - S14M
P P P B P B B M
Polyuretan STS
S2M - S3M
M I I M I I P M
Polyuretan King Power
KPS S8M - S14M
M I I M I I B M
Gummi 2MGT3 - 14MGT3 P P P B P B B M
Gummi HTD 3M - 14M P P P B P B B M
Polyuretan Poly Chain
8M - 14M
M I I M I I B M
Poyuretan TN10 - TN15 M I I M I I P M
Gummi MXL, XL, L,
H, XH, XXH
P P P B P B P M
Polyuretan MXL, XL, L M I I M I I P M
Polyuretan T2,5 - T10 M I I M I I P M
Polyuretan AT5 - AT10 M I I M I I P M
M = Mycket bra
B = Bra
P = Problematisk
I = inte att rekommendera

Det finns en hel del kuggrems profiler att välja mellan, flera typer kan användas i samma applikation men mer eller mindre bra, så vi hjälper gärna till med förslag på transmission

Ytterligare info under respektive profil.
Nedan är en liten guide för val av remprofil men kontakta OEM Motion så hjälper vi till med val av kuggremsdrift

Kuggremmar för mindre applikationer som i kontorsmaskiner, printrar och medicinska utrustningar
Kuggdelning från 1 mm till 3 mm

STS S1,5M, S2M och S3M
Gummi med glasfiberkord eller polyuretan med glasfiberkord
Kuggrem S2M tillsammans med S3M är vår storsäljare i mindre serie tillverkade maskiner, har största urvalet av
standard och dubbeltandade remlängder används ofta i applikationer såsom i kontorsmaskiner, bankmaskiner,
printrar och medicinska utrustningar, fördelen är god
flexibilitet och låg ljudnivå
Temperaturområde gummirem från -30ºC till + 90ºC
Temperaturområde Polyuretanrem från -30ºC till + 70ºC


TN10 och TN15 Delning 1mm och 1,5mm
Polyuretan med Kevlarkord som standard
För små miniatyrdrifter där högsta positioneringsnoggranhet önskas såsom i skrivare, printrar och scanners
Denna rem har inget flankspel, vilket betyder att det inte finns någon vinkel avikelse mellan hjulen
Kuggprofilen ger ej upphov till s.k polygoneffekt när kuggen går i och ur ingrepp
Temperaturområde -30ºC till + 70ºC


2MGT3 och 3MGT3
Gummi med Glasfiberkord
GT3 är den senaste och bästa gummi kuggremmen för effekt överföring, ersätter och använder samma
kuggremshjul som typ 2MR Överför ca 30% mer kraft än den tidigare generationen och är idealisk för kompakta
drifter med hög effektöverföring i mindre applikationer såsom i handverktyg, kontors- och hushålls maskiner
Optimal för reverserande och interrmittenta drifter.
GT3 remmar är silikonfria, vilket gör den idealisk för applikationer i lackerings utrustningar.
Temperaturområde -20ºC till + 100ºC


HTD 3M
HTD är en hög effekts kuggrem som uppfanns på 60-talet , den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen
gjorde att effektöverföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar. Profilen har under åren
utvecklats och ersätts ofta idag i nykonsruktioner med kuggrem GT3, som har en klart högre effektöverföring och
en lägre ljudnivå, men HTD används fortfarande i nya applikationer där effektbehovet är lägre, såsom i kontors-,
bankmaskiner och printrar
Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul
Temperaturområde från -20ºC till + 100ºC


MXL Delning 2,032mm
Gummi med glasfiberkord eller polyuretan med kevlarkord
MXL klassisk delning är den älsta typen av kuggrem som används i mindre drifter såsom kontorsmaskiner,
printrar och bankmaskiner förekommer fortfarande i nykonstruktioner där man söker en drift utan större krav på
effekt överföring
Stort urval av remlängder och tillhörande plasthjul finns som standard
Temperaturområde gummirem från -30ºC till + 90ºC
Temperaturområde Polyuretanrem från -30ºC till + 70ºC


 
Polyuretan med stålkord eller kevlarkord
T2,5 är en av dom älsta typerna av kuggrem i polyuretan som används i mindre drifter
Polyuretan är renare än gummi remmen och används med fördel i livsmedels eller medicinska utrustningar
Temperaturområde från -30ºC till + 70ºC
Nedan är en liten guide för val av remprofil men kontakta OEM Motion så hjälper vi till med val av kuggremsdrift

Kuggdelning från 4,5 mm till 14 mm

5MGT3, 8MGT3, 14MGT3
Gummi med Glasfiberkord
GT3 är den senaste gummi kuggremmen för effekt överföring, ersätter och använder samma kuggremshjul som
typerna 5MR, GT och HTD. De överför ca 30% mer kraft än den tidigare generationen och är idealisk för
kompakta drifter med hög effektöverföring i industri applikationer. Gummiblandningen i GT3 samt glasfiberkord
medger lång livslängd, högt varvtals område samt är optimal för reverserande och interrmittenta drifter
GT3 remmar är silikonfria, vilket gör den idealisk för applikationer i lackeringsutrustningar
Bra utbud av standard kuggremshjul, förborrat eller för Taper-bussningar
Temperaturområde -20ºC till + 100ºC


Poly Chain 8MGT, 14MGT
Polyuretan med Carbon eller Kevlarkord
Poly Chain är det bästa vi har för tuffa industriapplikationer, optimal för reverserande och interrmittenta drifter.
Framtagen som ett allternativ till kedjedrifter, där varken efterspänning eller smörjning krävs, har längre livslängd
och lägre ljudnivå samt är resistiv mot olja, bensin och vissa kemikalier.
Bra utbud av standard-kuggremshjul
Temperaturområde -54ºC till + 85ºC


HTD 5M, 8M, 14M
Gummi med Glasfiberkord
HTD är en hög effekts kuggrem som uppfanns på 60-talet , den runda kuggprofilen som fördelar kraften i
kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.
HTD profilen har under åren utvecklats och ersätts ofta idag i nykonsruktioner med kuggrem GT3, som
har en klart högre effektöverföring och en lägre ljud nivå, men HTD har ett bredare remutbud, vilket gör
att den fortfarande används i nya applikationer HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den
klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.
Bra utbud av standard kuggremshjul, förborrat eller för Taper-bussningar
Temperaturområde -20ºC till + 90ºC


STS S4,5M, S5M, S8M, S14M
Gummi med Glasfiberkord
Kuggrem för medel till större industri applikationer där hög effekt överföring önskas. STS profilen utformning ger
låga vibrationer (polygon effekt) och låg ljudnivå. Glasfiberkord ger god flexibilitet och lång livslängd. Stort
utbud av standard och dubbeltandade remlängder. STS S8M rem går att använda i standard HTD kuggremshjul.
Remmen finns i två utföranden, standard och högeffektsutförande (HP)
För nykonstruktioner se även kuggrems typ GT3 som är en mer vanlig remtyp i Europa, har högre
effektöverföring samt att tillgängligheten på standardkuggremshjul är bättre.
Temperaturområde gummirem från -30ºC till + 90ºC


KPS S8M, S14M (King Power)
Polyuretan med Kevlar kord
Kuggrem för industri applikationer där hög effekt överföring önskas. Kevlar kord för hög tillåten dragkraft som
tål tuffa reveserade och intermittenta drifter. KPS har samma kuggprofil som STS, vilket gör att man kan ersätta
standard remmen i gummi för högre effekt överföring eller behöver en rem som är mer resistiv mot olja,bensin
och vissa kemikalier. KPS remmen är mer vanlig i Asien än här där motsvarande rem Poly Chain är
dominerande. Poly Chain klarar högre effekter och tillgängligheten på tillhörande standardhjul är bättre
Temperaturområde gummirem från -30ºC till + 80ºC


AT5, AT10
Polyuretan med stålkord
Stålkord med hög tillåten dragkraft samt att tillhörande hjul kan tillverkas med "noll" lucka (minimalt flankspel
mellan rem och hjul), gör AT10 lämplig i applikationer med krav på bra positionering i reverserande drifter.
Polyuretan är renare än gummi remmen och används med fördel i livsmedels eller medicinska utrustningar
Bra utbud av standard förborrade kuggremshjul i aluminium
Temperaturområde -5ºC till + 70ºC


T5, T10
Polyuretan med stålkord som standard, Kevlar- eller Tetronkord på förfrågan
T - profilen är en av dom älsta typerna av kuggrem i polyuretan som används i medel stora drifter
Polyuretan är renare än gummi remmen och används med fördel i livsmedels eller medicinska utrustningar
Tetronkord är framtagen för applikationer där vatten, tvätt- och lösningsmedel kommer i kontakt med remmen
Bra utbud av standard förborrade kuggremshjul i aluminium
Temperaturområde -30ºC till + 70ºC


XL, L H, XH, XXH
Gummi med glasfiberkord (XL och L finns även som standard i Polyuretan med stålkord)
klassisk delning är den älsta typen av kuggrem för industriapplikationer
Förekommer fortfarande i en del nykonstruktioner där man söker en drift utan större krav på effekt överföring
Stort urval av remlängder och standard kuggremshjul, förborrat eller för taper-bussningar
Temperaturområde gummirem från -30ºC till + 90ºC
Temperaturområde Polyuretanrem från -30ºC till + 70ºC

Här kan du beräkna olika rem-relaterade parametrar

Leverantörer
 • Bando
  • Bando

   En av världens största tillverkare av transmissionsremmar

   Största utbud och ledande när det gäller remtransmissioner för mindre applikationer som kontorsmaskiner, printrar och medicinska utrustningar.

   WWW.BANDO.DE 

    

 • Gates
  • Gates

   Världens största tillverkare av transmissionsremmar

   Stort utbud och ledande när det gäller applikationer med stora effektöverföringar

   WWW.GATES.COM 

    

Beräkningshjälpmedel

 

Testa våra hjälpmedel för beräkning samt selektionsverktyg!

- Kalkyl för linjära remdrifter
- Kalkyl för linjära skruvdrift
- Beräkning av remtransmission

Välj rätt axelkoppling

Kontaktuppgifter

Växeln: 075-242 44 00
E-mail: info@motor.oem.se

Klicka här för kontaktformulär