Öppna bilden i nytt fönster Öppna bilden i nytt fönster

BANDO

Kuggrem XL

  • Kuggdelning 5,08 mm
  • Chloroprene gummi med nylonväv på kuggsidan med glasfiberkord eller Polyuretan med stål kord som standard

XL klassisk delning är den älsta typen av kuggrem som används i mindre drifter såsom i kontorsmaskiner, printrar och bankmaskiner
Förekommer fortfarande i nykonstruktioner där man söker en drift utan större krav på effekt överföring, för högre effekt se istället
STS 5M och 5MGT3 i gummi eller AT5 i Polyuretan
XL har ett stort urval av remlängder i gummi och finns även som standard i polyuretan, som är en renare rem och är mer beständig mot petrolium produkter och vissa kemikalier


Effektdiagram gummi


Effektdiagram Polyuretan


Effekt tabell XL Tabellen anger watt / 25,4 mm rembredd

Antal Kuggar
lilla skivan

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

34

40

44

Delnings
diameter

16,17

19,40

22,65

25,87

29,11

32,34

35,57

38,81

42,04

45,28

48,51

54,98

64,68

71,15

100

15

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

53

62

68

200

31

37

43

49

56

62

68

74

80

86

93

105

124

136

300

46

56

65

74

83

93

102

111

120

130

139

157

185

204

400

62

74

87

99

111

124

136

148

161

173

185

210

247

272

500

77

93

108

124

139

154

170

185

201

216

232

262

309

339

600

93

110

130

146

167

185

204

222

241

259

278

315

370

407

700

108

130

151

173

195

216

238

259

281

302

324

367

432

474

800

124

148

173

198

222

247

272

296

321

346

370

419

493

542

900

139

167

195

222

250

278

305

333

361

389

416

471

554

609

1000

154

185

216

247

278

309

339

370

401

432

462

523

615

676

Lilla skivans

1200

185

222

259

296

333

370

407

444

481

517

554

627

737

809

varvtal/min.

1400

 

259

303

345

389

432

474

517

560

603

646

731

858

942

1600

 

296

346

395

444

493

542

591

639

688

737

834

978

1073

1800

 

333

389

444

499

554

609

664

719

773

827

936

1097

1203

2000

 

370

432

493

554

615

676

737

797

858

918

1037

1214

1331

2200

 

407

475

542

609

676

743

809

876

942

1007

1138

1331

1458

2400

 

444

518

591

664

737

809

882

954

1025

1097

1238

1446

1582

2600

 

481

561

639

719

797

876

954

1031

1108

1185

1337

1560

1705

2800

 

517

603

688

773

858

942

1025

1108

1191

1273

1435

1672

1826

3000

 

554

646

737

828

918

1007

1097

1185

1273

1360

1532

1782

1944

3600

 

664

774

882

990

1097

1203

1308

1412

1515

1616

1815

2101

2282

4000

Reducerad

 

978

1097

1412

1331

1446

1560

1672

1782

1997

2302

2493

4400

livslängd

 

1073

1203

1331

1457

1582

1705

1826

1944

2172

2493

2690

5000

 

 

 

1214

1360

1503

1644

1782

1917

2049

2177

2423

2758

2958

5500

 

 

 

1331

1489

1644

1795

1944

2088

2228

2363

2618

2958

3152

6000

 

 

 

1446

1616

1782

1943

2101

2252

2399

2539

2800

3136

3317

6500

 

 

 

1560

1781

1917

2088

2253

2411

2562

2705

2967

3290

3451

7000

 

 

 

1672

1864

2049

2227

2399

2562

2716

2861

3119

3418

3550

7500

 

 

 

1782

1984

2177

2363

2539

2705

2861

3004

3254

3518

3612

8000

 

 

 

1890

2101

2302

2493

2673

2841

2995

3136

3370

3589

3635

8500

 

 

 

 

2215

2423

2618

2800

2967

3119

3253

3467

3628

3616

9000

 

 

 

 

2327

2539

2737

2920

3085

3231

3357

3543

3633

 

9500

 

 

 

 

2435

2651

2851

3032

3192

3331

3446

3597

3603

 

10000

 

 

 

 

2539

2758

2958

3236

3289

3418

3518

3628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembredd mm

6,4

7,9

9,5

12,7

19,1

25,4

38,1

50,8

 

 

 

 

 

 

Rembredd tum

025

031

037

050

075

100

150

200

 

 

 

 

 

 

Bredd faktor

0,15

0,21

0,28

0,42

0,71

1,00

1,56

2,14

 

 

 

 

 

 


Tilläggsfaktorer för beräkning av erforderlig kalkyl effekt Faktor - basvärde K1

 

Exempel på drivaggregat (motor)

 

Elmotor med lågt moment
(1,5 norm. starm.).
Likström- och 2-fasmotorer
Förbränningsmotor med 8
eller frer cylindrar.
Vatten - och ång turbiner

Växel-och likstr.motorer
med norm. startmoment
1,5-2,5 x normalt start-
moment. kortsl.-likström
med kompound.
Förbränningsmotorer
med 4-6 cylindrar

Växel-och likstr.motorer
med högt startmoment.
över 2,5 x normalt start-
moment.
1-fas- och synkron-
motorer med höga vrid-
moment. Växelströms
bromsmotorer
Förbränningsmotorer
upp till 4 cylindrar.
Hydraulikmotorer

Arbetstimmar/dag,tim

Exempel på driven maskin

till 5

5-16

över 16

till 5

5-16

över16

till 5

5-16

över 16

Kontorsmaskiner, filmkamror, hushållsmaskiner
tachometrar och räkneverk

1,0

1,2

1,4

1,2

1,4

1,6

1,4

1,6

1,8

Träbearbetningsmaskiner: svarvar, hyvelmaskiner
cirkel- och bandsågar
Tryckerimaskiner
Lättare cellulosa- och pappersmaskiner
Fläktar upp till 10kW

1,2

1,4

1,6

1,4

1,6

1,8

1,6

1,8

2,0

Verktygsmaskiner: borr-, svarv-, slip, lättare fräs-
och hyvelmaskiner
Textilmaskiner: spoll-,spinn-, tvinn- och
vävmaskiner, tvättmaskiner
Stans-, press-, och klippmaskiner

1,3

1,5

1,7

1,5

1,7

1,9

1,7

1,9

2,1

Tyngre cellulosa- och pappersmaskiner: omrörare,
holländare

1,4

1,6

1,8

1,6

1,8

2,0

1,8

2,0

2,2

 

 

Faktor spännrulle K2

 

Faktor uppväxling K3

 

Kuggingreppsfaktor Km

 

Spännrullens placering

K2

Utväxling

K3

Antal kuggar i ingrepp

Km

Invändig mot icke dragande rempart

0,0

1,00-1,24

0,0

6 och över

1,0

Utvändig mot icke dragande rempart

0,1

1,24-1,74

0,1

5

0,8

Invändig mot dragande rempart

0,1

1,74-2,49

0,2

4

0,6

Utvändig mot dragande rempart

0,2

2,49-3,49

0,3

3

0,4

 

Över 3,49

0,4

2

0,2

 

Kalkyleffekt Pk


Pk = Pm(K1+K2+K3)/km


XL


DXL


Material

Chloroprene gummi med nylonväv på kuggsidan eller Polyuretan

 

Kord

Glasfiberkord i gummi, stål i Polyuretan som standard, Kevlar kord på förfrågan

Temperaturområde

Gummi -30 ºC till +90 ºC, Polyuretan -30 ºC till +70 ºC

Standard bredder mm (tum)

6,4(025), 7,9(031), 9,5(037), 12,7(050), 19,1(075)
Remmarna delas ner från 200 mm bredd, vilket gör det möjligt med kundanpassade rembredder)


Breddtolerans mm

 

6,4 - 9,5

± 0,4

12,7 - 19,1

± 0,5


Längdtolerans gummi rem, mm
Toleransen gäller centrum avstånd mellan två hjul

 

- 100

± 0,20

481 - 600

± 0,40

1101 - 1200

± 0,56

101 - 150

± 0,23

601 - 700

± 0,43

1201 - 1300

± 0,58

151 - 200

± 0,25

701 - 800

± 0,45

1301 - 1400

± 0,61

201 - 300

± 0,30

801 - 900

± 0,48

1401 - 1500

± 0,64

301 - 390

± 0,33

901 - 1000

± 0,51

1501 - 1600

± 0,66

391 - 480

± 0,38

1001 - 1100

± 0,53

1601 - 1700

± 0,68

Längdtolerans dubbeltandad rem, mm
Toleransen gäller centrum avstånd mellan två hjul

- 100

+0,40, -0,20

481 - 600

+0,80, -0,40

1101 - 1200

+1,12, -0,56

101 - 150

+0,46, -0,23

601 - 700

+0,86, -043

1201 - 1300

+1,16, -0,58

151 - 200

+0,50, -0,25

701 - 800

+0,90, -0,45

1301 - 1400

+1,21, -0,61

201 - 300

+0,60, -0,30

801 - 900

+0,96, -0,48

1401 - 1500

+1,28, -0,64

301 - 390

+0,66, -0,33

901 - 1000

+1,02, -0,51

1501 - 1600

+1,32, -0,66

391 - 480

+0,76, -0,38

1001 - 1100

+1,06, -0,53

1601 - 1700

+1,36, -0,68


Längdtolerans polyuretan rem, mm
Toleransen gäller centrum avstånd mellan två hjul

 

- 100

± 0,20

300 - 390

± 0,35

101 - 200

± 0,25

391 - 480

± 0,40

201 - 300

± 0,30

480 - 800

± 0,45


Min. rek. kuggantal
rpm

Kuggantal (deln.diam.)

 

0 - 1200

10 (16,17 mm)

1201 - 3600

12 (19,40 mm)

3600 -

15 (22,64 mm)

Min. rek. spännrulle

Kuggremshjul

Lika min. rek. kuggantal ovan

Flat spännrulle på ryggsidan

Lägg till faktor 1,2 - 1,4 på ovanstående värden

 

G = Gummirem, D-G = Dubbeltandad gummirem, PU = Polyuretanrem, D-PU = Dubbeltandad Polyuretanrem

Beteckning

Deln. längd
mm

Antal kugg

G

D-G

PU

D-PU

 

Beteckning

Deln. längd
mm

Antal
kugg

G

D-G

PU

D-PU

46 XL

116,84

23

º

 

 

 

244 XL

619,76

122

º

º

 

 

50 XL

127,00

25

º

 

 

 

248 XL

629,92

124

º

º

 

 

58 XL

147,32

29

º

 

 

 

250 XL

635,00

125

º

º

º

 

60 XL

152,40

30

º

 

 

 

254 XL

645,16

127

 

 

º

 

64 XL

162,56

32

º

 

º

 

260 XL

660,40

130

º

º

º

 

66 XL

167,64

33

º

 

 

 

262 XL

665,48

131

º

º

 

 

68 XL

172,72

34

º

 

 

 

364 XL

670,56

132

º

 

 

 

70 XL

177,80

35

º

 

º

 

266 XL

675,64

133

º

º

 

 

72 XL

182,88

36

º

 

 

 

270 XL

685,80

135

º

º

 

º

74 XL

187,96

37

º

 

 

 

274 XL

695,96

137

º

 

 

 

76 XL

193,04

38

º

 

 

 

276 XL

701,04

138

º

º

 

 

78 XL

198,12

39

º

 

 

 

280 XL

711,20

140

º

º

 

 

80 XL

203,20

40

º

 

º

 

282 XL

716,28

141

º

º

 

 

84 XL

213,36

42

º

 

º

 

286 XL

726,44

143

º

 

 

 

86 XL

218,44

43

º

 

 

 

290 XL

736,60

145

º

º

º

º

88 XL

223,52

44

º

 

 

 

296 XL

751,84

148

º

 

 

 

90 XL

228,60

45

º

 

º

 

300 XL

762,00

150

º

º

º

º

92 XL

233,68

46

º

 

 

 

306 XL

777,24

153

º

 

 

 

94 XL

238,76

47

º

 

 

 

310 XL

787,40

155

º

º

 

 

96 XL

243,84

48

º

 

º

 

314 XL

797,56

157

º

º

 

 

98 XL

248.92

49

º

 

 

 

316 XL

802,64

158

º

 

 

 

100 XL

254,00

50

º

 

º

 

320 XL

812,80

160

º

º

º

º

102 XL

259,08

51

º

 

 

 

322 XL

817,88

161

º

º

 

 

104 XL

264,16

52

º

 

 

 

330 XL

838,20

165

º

º

º

 

106 XL

269,24

53

º

 

 

 

340 XL

863,60

170

º

º

 

 

108 XL

274,32

54

º

 

 

 

344 XL

873,76

172

º

º

 

 

110 XL

279,40

55

º

 

º

 

348 XL

883,92

174

º

º

 

 

112 XL

284,48

56

º

 

 

 

350 XL

889,00

175

 

 

 

 

114 XL

289,56

57

º

 

º

 

352 XL

894,08

176

º

º

 

 

116 XL

294,64

58

º

 

 

 

356 XL

904,24

178

º

º

 

 

118 XL

299.72

59

º

 

 

 

360 XL

914,40

180

º

º

 

 

120 XL

304,80

60

º

 

º

 

362 XL

919,48

181

º

 

 

 

122 XL

309,88

61

º

 

 

 

364 XL

924,56

182

º

º

 

 

124 XL

314,96

62

º

 

 

 

370 XL

939,80

185

º

º

 

 

126 XL

320,04

63

º

 

 

 

372 XL

944,88

186

º

º

 

 

128 XL

325,12

64

º

 

 

 

376 XL

955,04

188

º

º

º

º

130 XL

330,20

65

º

 

º

 

380 XL

965,20

190

º

 

 

 

132 XL

335,28

66

º

 

 

 

382 XL

970,24

191

º

 

 

 

134 XL

340,36

67

º

 

 

 

384 XL

975,36

192

º

º

 

 

136 XL

345,44

68

º

 

 

 

386 XL

980,44

193

º

º

 

 

138 XL

350,52

69

º

 

 

 

388 XL

985,52

194

º

º

 

 

140 XL

355,60

70

º

 

º

º

390 XL

990,60

195

º

º

 

 

142 XL

360,68

71

º

 

 

 

392 XL

995,68

196

º

 

 

 

144 XL

365,76

72

º

 

 

 

396 XL

1005,84

198

º

º

º

 

146 XL

370,84

73

º

 

 

º

400 XL

1016,00

200

º

º

 

º

148 XL

375,92

74

º

 

 

 

404 XL

1026,16

202

º

 

 

 

150 XL

381,00

75

º

º

º

º

408 XL

1036,32

204

º

º

 

 

152 XL

386,08

76

º

 

 

 

412 XL

1046,68

206

º

 

 

 

154 XL

391,16

77

º

 

º

 

414 XL

1051,56

207

 

 

º

 

156 XL

396,24

78

º

 

º

 

424 XL

1076,96

212

º

º

 

 

158 XL

401,32

79

º

 

 

 

430 XL

1092,20

215

º

º

º

º

160 XL

406,40

80

º

º

º

 

432 XL

1097,28

216

º

 

 

 

162 XL

411,48

81

º

º

 

 

434 XL

1102,36

217

º

 

 

 

164 XL

416,56

82

º

º

 

 

438 XL

1112,52

219

º

 

 

 

166 XL

421,64

83

º

º

º

º

450 XL

1143,00

225

º

º

 

 

168 XL

426,72

84

º

º

º

 

456 XL

1158,24

228

º

º

 

 

170 XL

431,80

85

º

º

º

º

460 XL

1168,40

230

º

º

º

 

172 XL

436,88

86

º

º

 

 

470 XL

1193,80

235

º

º

 

 

174 XL

441,96

87

º

º

 

 

478 XL

1214,12

239

 

 

º

 

176 XL

447,04

88

º

º

º

 

480 XL

1219,20

240

 

 

º

 

178 XL

452,12

89

º

º

 

 

490 XL

1244,60

245

º

º

º

º

180 XL

457,20

90

º

º

º

º

496 XL

1259.84

248

º

º

 

 

182 XL

462,28

91

º

º

 

 

506 XL

1285,24

253

º

 

 

 

184 XL

467,36

92

º

º

 

 

510 XL

1295,40

255

º

º

 

 

188 XL

477,52

94

º

º

 

 

512 XL

1300,48

256

 

 

º

 

190 XL

482,60

95

º

º

º

º

540 XL

1371,60

270

º

º

 

 

192 XL

487,68

96

º

 

 

 

554 XL

1407,16

277

º

 

 

 

194 XL

492,76

97

º

º

 

 

564 XL

1432,56

282

º

º

º

 

196 XL

497,84

98

º

º

 

 

580 XL

1473,20

290

º

 

 

 

198 XL

502,52

99

º

º

º

 

592 XL

1503,68

296

º

º

 

 

200 XL

508,00

100

º

º

º

º

608 XL

1544,32

304

º

º

 

 

202 XL

513,08

101

º

º

º

 

630 XL

1600,20

315

º

º

º

 

204 XL

518,16

102

º

 

 

 

638 XL

1620,52

319

º

 

 

 

206 XL

523,24

103

º

º

 

 

670 XL

1701,80

335

 

 

º

 

208 XL

528,32

104

º

º

 

 

672 XL

1706,88

336

º

 

 

 

210 XL

533,40

105

º

º

º

º

686 XL

1742,44

343

º

 

º

 

212 XL

538,48

106

º

º

º

 

730 XL

1854,20

365

 

 

º

 

214 XL

543,56

107

º

º

 

 

736 XL

1869,44

368

º

 

 

 

216 XL

548,64

108

º

º

 

 

770 XL

1955,80

385

º

 

 

 

220 XL

558,80

110

º

º

º

º

828 XL

2103,12

414

º

 

 

 

222 XL

563,88

111

º

º

 

 

860 XL

2184,40

430

º

 

 

 

224 XL

568,96

112

º

º

 

 

888 XL

2255,52

444

º

 

 

 

228 XL

579,12

114

º

º

 

 

900 XL

2286,00

450

º

 

 

 

230 XL

584,20

115

º

º

º

º

908 XL

2306,32

454

º

 

 

 

232 XL

589,28

116

º

 

 

 

914 XL

2321,56

457

º

 

 

 

234 XL

594,36

117

º

º

 

 

926 XL

2352,04

463

º

 

 

 

236 XL

599,44

118

 

 

º

 

1014 XL

2575,56

507

º

 

 

 

240 XL

609,60

120

º

º

º

º

1020 XL

2590,80

510

º

 

 

 

Beställnings exempel
180 XL 037 Kuggrem i gummi, bredd 9,5 mm
180 DXL 050 Dubbeltandad kuggrem i gummi, bredd 12,7 mm
PU180 XL 037 Kuggrem i Polyuretan, bredd 9,5 mm
PU180 DXL 050 Dubbeltandad kuggrem i Polyuretan, bredd 12,7 mm


Typ 6F


Typ 6SF


Typ 6WF


Typ 6SWF


Typ 6W

XL hjul i plast för rembredd 9,5 mm (037). Polycarbonat, glasfiber förstärkt


Till dessa artiklar kan du ladda hem en CAD-fil.
Klicka först på "Spara"-ikonen till vänster om varje artikelnummer så startar genereringen av önskat CAD-format.
Ladda sedan hem CAD-filen genom att klicka på "Spara"-ikonen nedan.


Beteckning

Utförande

Antal kugg

Dp
Deln. diam.
mm

De
Ytter diam.
mm

Dm

Df

F

L

Förborrning
d +0,025mm

Vikt
gram (ca.)

PL10XL037-6F
PL10XL037-6SF

6F-6SF

10

16,2

15,7

17,5

22

14,3

20,6

4,0

6

PL11XL037-6F
PL11XL037-6SF

6F-6SF

11

17,8

17,3

17,5

24

14,3

20,6

4,0

6

PL12XL037-6F
PL12XL037-6SF

6F-6SF

12

19,4

18,9

17,5

25

14,3

20,6

4,0

7

PL13XL037-6F
PL13XL037-6SF

6F-6SF

13

21,0

20,5

17,5

27

14,3

20,6

4,0

8

PL14XL037-6F
PL14XL037-6SF

6F-6SF

14

22,6

22,1

19,0

28

14,3

20,6

6,0

9

PL15XL037-6F
PL15XL037-6SF

6F-6SF

15

24,3

23,7

19,0

30

14,3

20,6

6,0

10

PL16XL037-6F
PL16XL037-6SF

6F-6SF

16

25,9

25,4

19,0

32

14,3

20,6

6,0

11

PL17XL037-6F
PL17XL037-6SF

6F-6SF

17

27,5

27,0

19,0

33

14,3

20,6

6,0

12

PL18XL037-6F
PL18XL037-6SF

6F-6SF

18

29,1

28,6

19,0

35

14,3

20,6

6,0

14

PL19XL037-6WF
PL19XL037-6SWF

6WF-6SWF

19

30,7

30,2

19,0

37

14,3

20,6

6,0

15

PL20XL037-6WF
PL20XL037-6SWF

6WF-6SWF

20

32,3

31,8

22,0

38

14,3

20,6

6,0

17

PL21XL037-6WF
PL21XL037-6SWF

6WF-6SWF

21

34,0

33,5

22,0

40

14,3

20,6

6,0

17

PL22XL037-6WF
PL22XL037-6SWF

6WF-6SWF

22

35,6

35,1

22,0

41

14,3

20,6

6,0

18

PL23XL037-6WF
PL23XL037-6SWF

6WF-6SWF

23

37,2

36,7

22,0

43

14,3

20,6

6,0

20

PL24XL037-6WF
PL24XL037-6SWF

6WF-6SWF

24

38,8

38,3

22,0

45

14,3

20,6

6,0

21

PL25XL037-6WF
PL25XL037-6SWF

6WF-6SWF

25

40,4

39,9

22,0

46

14,3

20,6

6,0

22

PL26XL037-6WF
PL26XL037-6SWF

6WF-6SWF

26

42,0

41,5

22,0

48

14,3

20,6

6,0

23

PL27XL037-6WF
PL27XL037-6SWF

6WF-6SWF

27

43,7

43,2

22,0

50

14,3

20,6

6,0

24

PL28XL037-6WF
PL28XL037-6SWF

6WF-6SWF

28

45,3

44,8

22,0

51

14,3

20,6

6,0

24

PL29XL037-6WF
PL29XL037-6SWF

6WF-6SWF

29

46,9

46,4

22,0

53

14,3

20,6

6,0

24

PL30XL037-6WF
PL30XL037-6SWF

6WF-6SWF

30

48,5

48,0

22,0

54

14,3

20,6

8,0

25

PL31XL037-6WF
PL31XL037-6SWF

6WF-6SWF

31

50,1

49,6

22,0

56

14,2

22,2

8,0

30

PL32XL037-6WF
PL32XL037-6SWF

6WF-6SWF

32

51,7

51,2

22,0

58

14,2

22,2

8,0

30

PL34XL037-6WF
PL34XL037-6SWF

6WF-6SWF

34

55,0

54,5

22,0

61

14,2

22,2

8,0

30

PL35XL037-6WF
PL35XL037-6SWF

6WF-6SWF

35

56,6

56,1

22,0

63

14,2

22,2

8,0

30

PL36XL037-6WF
PL36XL037-6SWF

6WF-6SWF

36

58,2

57,7

22,0

64

14,2

22,2

8,0

35

PL37XL037-6WF
PL37XL037-6SWF

6WF-6SWF

37

59,8

59,3

22,0

66

14,2

22,2

8,0

35

PL39XL037-6WF
PL39XL037-6SWF

6WF-6SWF

39

63,1

62,6

22,0

69

14,2

22,2

8,0

35

PL40XL037-6WF
PL40XL037-6SWF

6WF-6SWF

40

64,7

64,2

22,0

71

14,2

22,2

8,0

39

PL42XL037-6WF
PL42XL037-6SWF

6WF-6SWF

42

67,9

67,4

22,0

74

14,2

22,2

8,0

39

PL44XL037-6WF
PL44XL037-6SWF

6WF-6SWF

44

71,1

70,6

22,0

77

14,2

22,2

8,0

41

PL48XL037-6WF
PL48XL037-6SWF

6WF-6SWF

48

77,6

77,1

22,0

84

14,2

22,2

8,0

46

PL58XL037-6SWF

6SWF

58

93,8

93,3

25,0

100

12,6

20,6

10,0

55

PL60XL037-6W

6W

60

97,0

96,5

25,0

-

12,7

22,2

10,0

60

PL72XL037-6W

6W

72

116,4

115,9

25,0

-

12,7

22,2

10,0

75

PL78XL037-6SWF

6SWF

78

126,1

125,6

25,0

132

15,1

24,6

10,0

92

Fler utförande bl.a. plast med aluminium alt. mässingsbussning, utan nav samt andra variationer finns, kontakta OEM motor för mer information


Typ 6F


Typ 6


Typ 6W


Typ 6A

 

XL hjul i stål eller Aluminium för rembredd 9,5 mm (037)

Material

Beteckning

Dp
Deln. diam.
mm

De
Ytter diam.
mm

De
Ytter diam.

Df

Dm

F

L

d
För-
borrning

Vikt
Stål
gram (ca.)

Vikt
Alu.
gram (ca.)

Stål eller
Aluminium
Med flänsar

10 XL 037-6F-Alu
10 XL 037-6F-St

10

16,17

15,66

23

9,5

14,3

19,8

5

20

10

11 XL 037-6F-Alu
11 XL 037-6F-St

11

17,79

17,28

23

11,1

14,3

19,8

5

25

12

12 XL 037-6F-Alu
12 XL 037-6F-St

12

19,40

18,90

25

12,7

14,3

19,8

5

30

15

14 XL 037-6F-Alu
14 XL 037-6F-St

14

22,64

22,13

28

14,3

14,3

19,8

6

40

20

15 XL 037-6F-Alu
15 XL 037-6F-St

15

24,26

23,75

28

15,9

14,3

19,8

6

45

22

16 XL 037-6F-Alu
16 XL 037-6F-St

16

25,87

25,36

32

17,5

14,3

19,8

6

50

25

18 XL 037-6F-Alu
18 XL 037-6F-St

18

29,11

28,60

36

20,6

14,3

19,8

6

60

30

20 XL 037-6F-Alu
20 XL 037-6F-St

20

32,34

31,83

38

23,8

14,3

22,2

6

80

40

21 XL 037-6F-Alu
21 XL 037-6F-St

21

33,96

33,45

38

23,8

14,3

22,2

6

90

45

22 XL 037-6F-Alu
22 XL 037-6F-St

22

35,57

35,07

42

25,4

14,3

22,2

6

100

50

24 XL 037-6F-Alu
24 XL 037-6F-St

24

38,81

38,30

44

27,0

14,3

22,2

6

120

60

26 XL 037-6F-Alu
26 XL 037-6F-St

26

42,04

41,53

48

30,0

14,3

22,2

6

140

70

28 XL 037-6F-Alu
28 XL 037-6F-St

28

45,28

44,77

51

30,2

14,3

22,2

6

160

80

30 XL 037-6F-Alu
30 XL 037-6F-St

30

48,51

48,00

54

34,9

14,3

22,2

6

190

90

Aluminium
Utan flänsar

32 XL 037-6-Alu
32 XL 037-6-St

32

51,74

51,24

-

38,0

14,3

25,4

8

-

110

36 XL 037-6-Alu
36 XL 037-6-St

36

58,21

57,70

-

38,0

14,3

25,4

8

-

130

40 XL 037-6-Alu
40 XL 037-6-St

40

64,68

64,17

-

38,0

14,3

25,4

8

-

170

42 XL 037-6W-Alu
42 XL 037-6W-St

42

67,91

67,41

-

38,0

14,3

25,4

8

-

130

44 XL 037-6W-Alu
44 XL 037-6W-St

44

71,15

70,64

-

38,0

14,3

25,4

8

-

150

48 XL 037-6W-Alu
48 XL 037-6W-St

48

77,62

77,11

-

38,0

14,3

25,4

8

-

160

60 XL 037-6A-Alu
60 XL 037-6A-St

60

97,02

96,51

-

38,0

14,3

25,4

8

-

180

72 XL 037-6A-Alu
72 XL 037-6A-St

72

116,43

115,92

-

38,0

14,3

25,4

8

-

230

Hjul tillverkas även efter kundspecifikation eller så hjälper vi till med ett förslag på utformning och material val

Periferihastighet

Remhastigheten för standard kuggremmar varierar från noll till över 50 m/s. Periferihastigheten för standard hjul bör dock inte överstiga 33 m/s.Över 33 m/s bör hjulen balanseras till 3 g/cm och ej i gjutjärn

Flänsar
1. I transmissioner med två hjul skall ett av dessa vara försett med flänsar alt. en fläns på vardera hjul placerade mitt emot varandra

2. I transmissioner där axelavståndet är mer än åtta gånger större än diametern på lilla remhjulet bör båda hjulen vara flänsade

3. Vid vertikala drifter kontakta OEM Motor

4. I transmissioner med mer än två skivor bör varannat hjul vara försett med flänsar eller en fläns på vardera hjul med alternerad sida runt om i driften

Spännrulle
Spännrulle monteras om möjligt ej mot dragande rempart

Invändig spännrulle bör vara kuggad och med lika kuggantal som det minsta hjulet i driften samt monteras närmast stora hjulet och mot icke dragande rempart

Flat spännrulle på ryggsidan skall i allmänhet inte vara mindre än det minsta belastade hjulet i driften, helst en faktor på 1,2 - 1,4 samt monteras närmast lilla hjulet och mot icke dragande rempart

Uppriktning
Noggrann axelparallellitet är ett måste, om icke erhålles:
- stor avnötning på remflank
- stort tryck mot fläns som eventuellt lossnar
- oregelbunden dragspänning i remmen som medför kortare livslängd
Tillåten avvikelse mindre än 1/4° eller 5 mm per meter centrumavstånd

Fasta (Icke justerbara) axelavstånd
Man bör in i det längsta undvika fasta axelavstånd

Beräkning av kuggremsdrift och remspänning
Kontakta OEM Motor så hjälper vi till med detta eller så föreslår vi ett lämpligt beräkningsprogram som finns tillgängligt för nerladdning

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal

Beräkningshjälpmedel

 

Testa våra hjälpmedel för beräkning samt selektionsverktyg!

- Kalkyl för linjära remdrifter
- Kalkyl för linjära skruvdrift
- Beräkning av remtransmission

Välj rätt axelkoppling