Öppna bilden i nytt fönster

SERVOMECH

Linjärt Ställdon BSA20

  • 100% driftcykel
  • Tystgående
  • Tryck och dragkraft upp till 4000 N
  • Lång livslängd

Servomech är en värdsledande tillverkare av linjära ställdon. De är speciellt anpassade för industriellt bruk och tuffa miljöer där krav på kvalité,
livslängd och tillförlitlighet krävs. BSA 20 är ett ställdon för mellantung industi med kulskruv. Ställdonet klarar av dynamisk last upp till
4000 N. Standard slaglängder är 100 - 800 mm med 100 mm intervall men kan specialbeställas upp till 1500 mm. Till BSA 20 kan flera typer av
ändfästen väljas samt olika typer av ändlägesbrytare och pulsgivare.

 

Kolvstång mm

25

Skyddsrör mm

36

Motorfäns IEC

56B14

Max dynamisk last N

4000

Kulskruv dia.x stig. mm

14x5

Max statisk last N

Dragande last

4000

Tryckande last

6000

Utväxling

RH

1 : 4

RV

1 : 6,25

RN

1 : 12,5

RL

1 : 25

RXL

1 : 50

Linjär rörelse
per varv på
ingående växelaxel mm

RH1

1,25

RV1

0,8

RN1

0,4

RL1

0,2

RXL1

0,1

Vikt
(ställdon med 100mm
slag, utan motor) kg

2,2

Extra vikt för varje
100mm tillägg i slaglängd kg

0,3

 

AC 3-fas Motors prestanda med 100% driftcykel

Linjär hastighet mm/s

Dynamisk last N

Utväxling

Motoreffekt kW / Antal poler / Varvtal rpm

Självhämningskoefficient

60

1600

RH1

0,12 kW / 2-pol / 2800

0,56

37

2250

RV1

0,12 kW / 2-pol / 2800

0,57

30

2150

RH1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,56

20

2800

RN1

0,12 kW / 2-pol / 2800

0,49

9

3550

RN1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,49

4,5

4000

RL1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,37

2,3

4000

RXL1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,25

 

AC 1-fas Motors prestanda med 100% driftcykel

Linjär hastighet mm/s

Dynamisk last N

Utväxling

Motoreffekt kW / Antal poler / Varvtal rpm

Självhämningskoefficient

60

1500

RH1

0,12 kW / 2-pol / 2800

0,56

37

2250

RV1

0,12 kW / 2-pol / 2800

0,57

30

2150

RH1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,56

20

2800

RN1

0,12 kW / 2-pol / 2800

0,49

9

3500

RN1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,49

4,5

4000

RL1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,37

2,3

4000

RXL1

0,09 kW / 4-pol / 1400

0,25

 

DC Motors prestanda med 100% driftcykel

DC motor 24V / 5,5 A / 100 W / 3000 rpm

Linjär hastighet mm/s

Dynamisk last N

Utväxling

Driftström

Självhämningskoefficient

62

1150

RH1

6,5

0,56

40

1800

RV1

6,5

0,57

20

2750

RN1

5,5

0,49

10

3500

RL1

3,5

0,37

5

4000

RXL1

2,5

0,25

Värdedefinition för självlåsningsparameter
(gäller endast upp till full dynamisk last enligt specifikation).

 

BSA 20 AC 3/1-fas FCE

A

B

B1

C

CH

Ø D1

Ø D2

Ø D3

G

H1

H2

I

L1

L2

R1

69

54

110

45

22

25

36

65

17

50

80

25

225

251

17

S

T

X

a

b

c

e

Ø g

h

Ø i

l

Ø o

r1

s

t

211

166

110

62

32

80

50

12

40

M10x1,5

17

9

20

11

8

 

H

R

U

V

W

Z

l1

 

FCE [mm]

62

158

30

80

74

18

72

 

 

 

 

 

Verklig slaglängd med ändlägesbrytare FCE

 

 

 

Benämning

C100

C200

C300

C400

C500

C600

C700

C800

Slaglängd [mm]

86

186

286

386

486

586

686

786


BSA 20 AC 3/1-fas FCM

A

B

B1

C

CH

Ø D1

Ø D2

Ø D3

G

H1

H2

I

L1

L2

R1

69

54

110

45

22

25

36

65

17

50

80

25

225

251

17

S2

T

X

a

b

c

e

Ø g

h

Ø i

l

Ø o

r1

s

t

275

198

110

62

32

80

50

12

40

M10x1,5

17

9

20

11

8

 

L

R

 

 

NC/(NC+NO)

NO

NC

NC + NO

NO

 

FCM [mm]

40

43,5

39

39

29

 

 

Verklig slaglängd med ändlägesbrytare FCM

 

 

 

Benämning

C100

C200

C300

C400

C500

C600

C700

C800

Slaglängd [mm]

54

154

254

354

454

554

654

754


BSA 20 DC FCE

A

B

B1

C

CH

Ø D1

Ø D2

Ø D3

G

H1

H2

I

L1

L2

R1

69

54

80

45

22

25

36

65

17

33

79

25

202

243

17

S

T

X

a

b

c

e

Ø g

h

Ø i

l

Ø o

r1

s

t

211

166

107

62

32

80

50

12

40

M10x1,5

17

9

20

11

8

 

H

R

U

V

W

Z

l1

 

FCE [mm]

62

158

30

80

74

18

72

 

 

 

 

 

Verklig slaglängd med ändlägesbrytare FCE

 

 

 

Benämning

C100

C200

C300

C400

C500

C600

C700

C800

Slaglängd [mm]

86

186

286

386

486

586

686

786


BSA 20 DC FCM

A

B

B1

C

CH

Ø D1

Ø D2

Ø D3

G

H1

H2

I

L1

L2

R1

69

54

80

45

22

25

36

65

17

33

79

25

202

243

17

S2

T

X

a

b

c

e

Ø g

h

Ø i

l

Ø o

r1

s

t

275

198

107

62

32

80

50

12

40

M10x1,5

17

9

20

11

8

 

L

R

 

 

NC/(NC+NO)

NO

NC

NC + NO

NO

 

FCM [mm]

40

43,5

39

39

29

 

 

Verklig slaglängd med ändlägesbrytare FCM

 

 

 

Benämning

C100

C200

C300

C400

C500

C600

C700

C800

Slaglängd [mm]

54

154

254

354

454

554

654

754

 

Mått för ändfästen till BSA20 med FCE

 

 

Ø a

Ø b

Ø c

Ø D1

Ø d2

g

Ø g1

k

p

p1

Q

q

r

s2

s3

t1

Ø t1

u

w

w1

w2

55

40

5,5

25

28

10

10

20

31

45

226

8

27

14

11

26

14

15

49

61

20

 

Mått för ändfästen till BSA20 med FCM

 

 

Ø a

Ø b

Ø c

Ø D1

Ø d2

g

Ø g1

k

p

p1

Q2

q

r

s2

s3

t1

Ø t1

u

w

w1

w2

55

40

5,5

25

28

10

10

20

31

45

275

8

27

14

11

26

14

15

49

61

20

 

 

FCE - Ändlägesbrytare

Teknisk data

 

Spänning

Resistiv last

Induktiv last

250 V AC

5 A

3 A

30 V DC

5 A

0,1 A

15 V DC

1,4 A

-

FCE ändlägesbrytare är till för att förhindra att ställdonet körs mot mekaniskt stopp i botten alternativt toppen. FCE är uppbyggt med två
microbrytare som påverkas mekanisk när de justerbara ringarna når ändläget. Ändlägesbrytarna måste naturligtvis vara inkopplade till
styrsystemet för att fungera. Slaglängden kan enkelt justeras genom att man lossar ringen och skjuter dem längs stången till önskad position.
Vid höga hastigheter rekommenderas FCM eller andra yttre givare.

 

FCM - ändlägesbrytare

Teknisk data FCM standard

 

 

AC

DC

 

Spänning

3-130 V

3-130 V

 

Max effekt

20 W

20 VA

 

Max ström

300 mA (resistive last)

 

Max induktiv last

3 W

 

Kontakter

NC (standard) alt. NO

 

FCM ändlägesbrytare är till för att förhindra att ställdonet körs mot mekaniskt stop i botten alternativt toppen. Brytarna känner av en
magnetring som är fäst på kolvstången och givaren får en indikation på att ställdonet är framme vid målet. Ändlägesbrytarna måste
naturligtvis vara inkopplade till styrsystemet för att fungera. Med denna typ av ändlägesbrytare justerar man enkelt slaglängde genom att
skjuta givarpaketer fram och tillbaka på skyddstuben.

 

Slirkoppling (FS)

Slirkopplingen är till för att skydda ställdonet och applikationen där det är installerat från oväntade överlaster under drift. Om ställdonet utsätts
för mer last än det är byggt för slirar kopplingen och kolvstången stannar medans motorn fortfarande går. När lasten minskar slutar också
kopplingen att slira vilket gör att kolvstången börjar gå igen. Kopplingen är inte gjord för att fungera som en lastbegränsare utan endast för att
skydda ställdonet. Om den används som lastbegränsare frekvent slits den snabbt ut och ställdonets prestanda försämras. Slirkoppling FS är
tillgänglig för ATL 10 - 40 samt BSA 10 - 40.

 

EH53 - Pulsgivare för positionering

B - Skyddsbälg

 

 

Pulgivare kan användas när man är i behov av en mera kontrollerad drift med hastighet, positionering m.m. Dock krävs ett mera avancerat
styrsystem för detta. Det är enbart DC-motorn som kan utrustas med pulsgivare. Skyddsbälg kan användas vid riktigt tuffa förhållanden
för att öka livslängden.

 

EH53 - Teknisk data

 

Pulser per varv

100 eller 500 pulser

 

Strömtillförsel

5 V DC 8 ÷ 24

 

 

Med ändlägesbrytare FCM


Med ändlägesbrytare FCE


Trefas-motor

Enfas-motor

DC-motor

 

Nedan finns en beställningsnyckel till Servomechs ställdon. Har du ytterligare frågor, var god kontakta OEM Motors kundsupport. Kontaktinfo
finns uppe till höger på denna sida.

 

Beställningsnyckel

 

ATL

30

RN2

C300

FO

FCE

VERS.3

RH

MOTOR

 

 

IP55 F

BRAKE

W

TILLBEHÖR

 

1

2

3

4

5

6

7.a

7.b

8

8.a

8.b

8c

8.d

8.e

9

 

 

1.

Ställdonsfamilj

ATL; UAL; BSA; UBA

8

Motortyp

AC 3-fas, AC 1-fas, DC

2.

Storlek

ATL / BSA: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 63, 80
UAL / UBA: 1, 2, 3, 4

8.a

Effekt och
antal poler

2 eller 4 poler

3.

Utväxling

RH1, RV1, RN1, RL1, RXL1
RH2, RV2, RN2, RL2, RXL2

8.b

Spänning

3-fas - 230-255/400 V 50-60 Hz
1-fas - 230 V 50 Hz - 260 V 60 Hz

4.

Benämning
(Slaglängd)

C100, C200, C300, C400, C500, C600, C700, C800
(eller speciallängd vid begäran)

8.c

IP-klass

IP55 - Standard 1/3-fas utan broms
IP54 - Standard DC + AC med broms

5.

Ändfästen

BA, ROE, FO, TS, FL, TF, SP

8.d

Motor
broms

Direkt eller separat kopplad

6.

Ändlägesbrytare

FCE, FCM (NC), FCM (NO), FCP

8.e

Position
anslutnings-
låda

W (standard), N, S, E

7.a

Olika versioner

Vers.1

Enkel axel

9.

SP

Fäste bak

 

 

Vers.2

Dubbel axel

 

FI

Mellanliggande stödfläns

 

 

Vers.3

Motorfläns Europeisk standard IEC B5
eller IEC B14

 

FS

Slirkoppling

 

 

Vers.4

Motorfläns och utgående axel

 

AR

Antirotationsenhet

 

 

Vers.5

Motorflänsadapter Europeisk standard
IEC B5

 

Pulsgivare

EH53 eller ENC.4

 

 

Vers.6

Motorflänsadapter + koppling + utgående
axel

 

MSB

Stoppmutter för tryckande kraft

7.b

Axelposition

RH (standard), LH

 

B

Skyddsbälg

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal