Styra motorer från dator

PC som kommandocentral

Vi märker en ökande efterfrågan på motorstyrningar med möjlighet att styras från dator. Med hjälp av våra styrningar och kraftfull programmvara kan du enkelt skapa och testa olika typer av rörelser, mäta strömmar, se grafer över belastnignar m.m.

Oavsett om din slutprodukt innehåller en motorsstyrning kopplad till en dator eller ej, så kan detta vara mycket användbart under utvecklingsarbetet. Du får möjlighet att analysera och testa applikationen och på det sättet säkerställa att bästa möjliga drift erhålls.

Nedan följer en närmare titt på våra styrningar som kan kopplas till datorn

Technosoft

Technosoft utvecklar och tillverkar några av marknadens mest avancerade styrningar. Samtliga styrningar i deras produktprogram innehåller en fullfjädrad mini-PLC med digitala och analoga ingångar. Den kan antingen styras helt och hållet från PC eller Embedded-platform eller användas helt fristående. Den kan då t.ex. läsa analoga och digitala givare och utföra rörelser beroende av dessa. Givetvis kan du använda PLC-funktionen även när du kör styrningen i nätverk. Du kan då läsa in givare via CAN eller RS232 och kan på så vis minska antalet noder i nätverket då du inte behöver någon extra I/O-modul.

En praktisk funktion är att technosoft-styrningar med CAN-buss kan agera RS232->CAN-converter. Detta innebär att du kan koppla en styrning till datorn via RS232 och sedan koppla ett stort antal styrningar i CAN-nätverk till den första. Du kan då kommunicera med allihop via den första som då reläar kommunikationen från RS232 ut på CAN-bussen. Detta innebär att du alltså inte behöver någon CAN-hårdvara och du behöver inte känna till CAN-protokollet.

Om din applikation kräver specialbyggd elektronik så kan det vara smidigt att använda motorstyrning i form av instickskort. Denna typ av motorstyrning är vår mest sålda variant. Ett fleraxligt system kan då byggas mycket kompakt och utan onödig kabeldragning. Kostnaden för dessa motorstyrningar är också generellt lägre eftersom inkapsling och kontakter inte behövs.

En mycket användbar funktion är att man kan övervaka i princip samtliga reglersystemets variabler inklusive egna programvariabler i realtid utan att behöva använda någon debugkod i styrningens program. Man kan skapa egna kontrollpaneler i utvecklingsmiljön med grafer, siffer-boxar, tryckknappar, skjutreglage m.m. Med hjälp av dessa kan man både övervaka och skicka kommandon till styrningen.

I utvecklingsmiljön finns även en kraftfull logger som anpassas för att logga valfria parametrar och med valfritt intervall.

Detta gör dem mycket användbara som utvecklingsverktyg eftersom man kan testa olika motortyper, pulsgivare etc utan att behöva byta styrning.

Grafen till vänster visar ett exempel där en drift inte orkar och strömmen (nedre grafen) nått max-gräns. Man kan då dra slutsatsen att motorn är underdimensionerad. Med hjälp av mätningar och tester som detta kan man se till att en produkt har precis rätt dimensionerad motordrivning.

Dessa styrnignar kan köras på följande sätt:

 • Slav. I detta läge tar mastern (alltså PC, eller embedded-dator) alla beslut och skickar kommandon för det som skall utföras av styrningen. Inga programsekvenser eller liknande ligger då lagrade lokalt på styrningen. Detta är att föredra när styrningarna skall användas i en produkt där en central enhet har kapacitet att utföra detta, då man på detta sätt kan samla all programmering på en och samma plattform. Mjukvarubibliotek finns för LabView, VB, C++ m.m.

 • Stand-alone. I detta läge ligger all programmering i själva styrningen och ingen master finns som kommunicerar med den. Givetvis kan styrningen ta emot signaler utifrån via t.ex. digitala eller analoga ingångar, men styrningen fattar alla beslut internt.

 • Semi-stad-alone. I de fall man måste begränsa programstorlek eller komplexiteten i en master, alternativt att den har svårigheter att hantera för styrningen kompatibla kommunikationsprotokoll, så kan man använda en metod där stora delar av det som skall utföras lagras lokalt på styrningen. Den tar sedan emot kommandon från mastern som dikterar vilka programsekvenser som skall köras. Exempel på detta är användning av HMI-paneler tillsammans med Technosofts styrningar.>
Tryck här för att visa produkter från Technosoft.
Läs mer på WWW.TECHNOSOFTMOTIO.COM

JVL

JVL utvecklar en serie mycket kraftfulla och unika servomotorer. De är unika i och med att de inte är skräddarsydda för en viss kommunikationsbuss vilket många andra servon på marknaden är. Istället har JVL utvecklat ett system där utbytbara moduler innehåller själva kommunikationshårdvaran.

I sortimentet ingår moduler med i princip samtliga vanligt förekommande kommunikations-standarder och gränssnitt.

Några exempel är:

 • Profibus
 • CANopen
 • DeviceNET
 • Bluetooth
 • WLAN
 • RS232 & RS485
 • EtherNet/IP
 • EtherCAT
 • Profinet
 • Sercos
 • Modbus

Samtliga moduler är även utrustade med RS232 för setup och kommunikation från PC. I programmet ingår även moduler med inbyggd PLC. Dessa programmeras via PC/RS232 och kan sedan läsa t.ex. brytare, givare m.m. via digitala och analoga ingångar. Modulen kan då även förprogrammeras med kör-sekvenser som kan aktiveras t.ex. med knappar kopplade till PLC-ingångarna.

OCX-drivrutin finns för utveckling i t.ex. LabView, C++ eller liknande.

Största skillnaden jämfört med Technosoft är att JVL's motorer är integrereade i en konstruktion med hög IP-klass. (upp till IP69). JVL's motorer är dessutom enkla att komma igång med då mjukvaran är betydligt enklare att arbeta med. Detta minskar arbetsbördan i utvecklingsfasen.

Tryck här för att visa produkter från JVL.
Läs mer på WWW.JVL.DK


Arcus

Arcus fokus ligger på stegmotorstyrning via USB. I produktprogrammet ingår en rad fristående styrningar, bland annat fleraxliga styrningar med linjär interpolation men även enklare enaxliga styrningar.

Arcus tillverkar även en serie stegmotorer med integrerat drivsteg och om man vill även med integrerad styrning som kan förprogrammeras med körsekvenser och enklare PLC-uppgifter..

Motorerna och styrningar är enkla att använda och programvaran medföljer utan extra kostnad..

I den medföljande programvaran för 4-axliga styrningarna finns en DXF-converter som kan göra om direkt from DXF till motorkommandon!

Styrningarna kan förprogrammeras för att köras "stand-alone" alternativt styras från t.ex. LabView, Matlab, C# .NET, C++, VB, VB.net.

4-axlig styrning finns numera även med 10Mbit Ethernet.

Tryck här för att visa produkter från Arcus.
Läs mer på WWW.ARCUS-TECHNOLOGY.COM
Kontaktuppgifter

Växeln: 075-242 44 00
E-mail: info@motor.oem.se

Klicka här för kontaktformulär