solceller
Publicerat: 2022-09-19

Fler solceller ger minskad elförbrukning

Under 2022 utökar vi vårt solcellsbestånd och täcker tack vare det över 50 % av vårt årsbehov av el på fastigheterna i Tranås. Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi bidra till hållbara elkällor och minska beroendet av fossila bränslen för elproduktion.

Företagsnytt

EFFEKTEN AV INSTALLATION AV FLER SOLCELLER

Installation av solceller har nu utökats till alla byggnader i Tranås som ingår i OEM-koncernen. Omvärldsläget och begränsningar i överföringskapacitet har ökat vikten av att utöka kapaciteten och i nedan tabell ser du resultatet för respektive anläggning.
Enhet Effekt
installation 2019
Effekt ny
installation 2022
Nyinstallationens andel
av förbrukningen
Logistikcenter Höganloft 254 kW / 250 MWh 244 kW / 220 MWh 30 % utökning. Totalt 60 % solel
Huvudkontor Dalagatan 0 MWh 120 kW / 100 MWh 40 %
Moderbolag och systerbolag Norraby 0 MWh 72 kW / 60 MWh 30 %
SUMMA Totalt 630 MWh Över 50 %

MINSKAD ELFÖRBRUKNING

Under senaste åren har vi genomfört ett flertal åtgärder som syftar till att förbättra energiprestandan i våra fastigheter.

LED-BELYSNING

LED-belysning sitter i samtliga kontor och lagerytor, vilket ger en god energibesparing och bättre ljusflöde. Den senaste uppgraderingen av belysning på gamla delen av lagret på logistikcentret Höganloft ger en årlig besparing på 70 000 kWh.

HANTERING AV WELLAVFALL

Vår tidigare hantering av wellavfall innebar att du var tvungen att gå ut för att tömma. Detta har nu ersatts med en komprimator så att vi kan göra oss av med wellpapp från insidan av byggnaden. Den nya hanteringen är snabbare, mer effektiv och ger energivinster både i uppvärmning och minskat kalldrag i byggnaden. Även brandsäkerhet blir bättre eftersom vi har täckta kärl.

SNABBPORTAR FÖR GODSHANTERING

Vi har snabbportar för godshantering i de positioner vi inte kan ha lasthus. De minimerar tiden porten är öppen och reducerar på så sätt både värme/kylbehov men ger också ett bättre och jämnare arbetsklimat inomhus. I våra lasthus finns vädertätningar.

BERGVÄRMEANLÄGGNING

På Logistikcentret Höganloft finns en högeffektiv bergvärmeanläggning som även ger kyla från berget på sommaren. Detta ger en behaglig inomhustemperatur året om och eftersom borrhålen värms upp på sommaren får vi högre verkningsgrad ur systemet på vintern.

ENERGIBESPARINGSPROJEKT

Med energibesparingsprojekten på OEM:s tre fastigheter i Tranås under 2017–2021 har vi 14 % lägre elförbrukning trots tillbyggnaden på vårt logistikcenter Höganloft.
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post