Tillverkare - MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT

DET NÄRA SAMARBETET MED VÅRA TILLVERKARE GÖR OEM MOTOR TILL EN STARK OCH MARKNADSLEDANDE LEVERANTÖR PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. VI HAR LÅNGSIKTIGT ARBETAT FÖR ATT SKAPA EN UNIK SORTIMENTSBREDD OCH HAR IDAG ÖVER 30 SPECIALISERADE TILLVERKARE.
Valet av våra tillverkare har utvecklats genom en hög närvaro hos våra kunder där vi sett behoven inom varje bransch. Detta medför att vi har tillverkare som är specialister inom en mängd olika områden. De har dessutom produktionskapacitet för att passa våra kunders varierande behov.

SYSTEMATISK KVALITETSUTVECKLING

En viktig del i att utveckla vårt kunderbjudande
är vår effektiva metodik för att arbeta med ständiga förbättringar. Metodiken är utvecklad utifrån Toyotas principer för kvalitetsutveckling och kallas för OQD-process (OEM Quality Development).

Miljö och hållbarhet

OEM Motor tar aktivt initiativ för att främja ett miljömässigt ansvarstagande. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och miljövänliga lösningar prioriteras. Vi strävar ständigt efter att hitta de miljömässigt bästa lösningarna inom bland annat förpackningsmaterial och utveckling av effektivare resor och transportlösningar. En viktig del i miljöarbetet är att erbjuda kunderna klimatsmarta komponenter av hög kvalitet. Vår höga produktkompetens ger oss goda möjligheter att påverka kundens val utifrån ett miljöperspektiv.
separator_grå
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 44 00

Skicka e-post