kvalitet miljo

Kvalitet och Miljöpolicy

Vi arbetar dagligen med förbättringsåtgärder, stora som små. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, att effektivisera våra logistikprocesser samt att förfina vårt erbjudande till kund.

Kvalitétspolicy

OEM Motor AB ska kontinuerligt utveckla sitt kunderbjudande.

Vi skapar mervärde och gör det lättare för kunden genom:

 • Hög kunskapsnivå genom specialisering i produktområden.
 • Möjlighet till kundanpassning och förädling.
 • Logistik med hög leveranssäkerhet.
 • Ständiga förbättringar av våra processer.

Vår metod

Ansvaret fördelas genom våra dagliga kvalitetsmöten och dokumention av arbetet sker på de tavlor som finns och syns ute i verksamheten.

Tack vare vårt kvalitetsarbete (OEM Quality Development) genomför vi löpande förbättringar som leder till hög leveranssäkerhet samt utveckling av vårt kunderbjudande.

Effektiv reklamationshantering

Reklamationer är tyvärr ofrånkomligt. Däremot kan en reklamation vara en källa till utveckling och ny kunskap. Ambitionen när OEM Motor får en reklamation är att skyndsamt och effektivt lösa ärendet så att kunden får en relevant ersättning men också att genomföra korrigerande åtgärder för att undvika att felet upprepas. Vårt mål är att återkoppla en reklamation inom tre arbetsdagar.

Miljöpolicy

Vi följer relevanta lagar och andra krav och arbetar med ständiga förbättringar.

Vi minskar miljöpåverkan genom att:

 • välja alternativ till godstransporter och tjänsteresor med lägre klimatpåverkan
 • energieffektivisera våra fastigheter och använda förnybar energi
 • minska mängden avfall
 • digitalisera våra processer
 • sträva efter ökad hållbarhet inom resursanvändning
 • tillsammans med leverantörerna avseende produkters livscykelperspektiv
 • genomföra kemikaliesubstitution

Kvalitetscertifiering

Kvalitetsarbetet är en viktig del av vår verksamhetsstyrning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Nedladdningsbart material

Certifikat, ISO 9001/ISO 14001 svenska (pdf)

Certifikat, ISO 9001/ISO 14001 english (pdf)

iso

fler policies

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post