AC-Motorstyrning

AC-motorer eller växelströmsmotorer kan ofta startas direkt från el-nätet via en startapparat, till exempel med en manuell brytare, reläer eller kontaktorer. För en mer kontrollerad drift med start-/stoppramp och reglering av varvtal används frekvensomriktare eller en mjukstartare. Varvtalet styrs av frekvensen. 1-fas fasvinkelstyrning lämpar sig för effektkontroll av både resistiva och induktiva laster, men är inte lämplig för att styra motorapplikationer som kräver startmoment.

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 44 00

Skicka e-post