Detta är OEM Motor AB

OEM Motor erbjuder produkter för olika typer av mekanisk rörelse och kraftöverföring. Vi har delat in detta i fyra produktsortiment; drivelektronik, motorer med eller utan växel, linjära produkter och transmissioner. Vi riktar oss främst till kunder i Sverige som tillverkar en maskin eller utrustning och har behov av antingen enskilda komponenter eller fungerande lösningar. Vår bredd och höga kunskap ger oss möjligheten att erbjuda rätt produkt för din applikation.

Drivelektronik

Motorer & växlar

Linjära produkter

Transmission

historia

OEM Motor AB grundades 1 januari 2004 och är ett helägt dotterbolag till OEM International AB. Verksamheten startades i början av 1990-talet och bedrevs som ett affärsområde i OEM Automatic fram till starten av OEM Motor. Under de senaste dryga 10 åren har verksamheten utökats med genom flera förvärv. I september 2010 förvärvades All Motion Technology AB som kompletterade sortimentet av små elektriska motorer med tillhörande drivelektronik på ett bra sätt. Under hösten 2016 utökade OEM Motor sitt sortiment genom förvärvet av Vanlid Transmission AB. Efter integration av verksamheten i OEM Motor stärktes sortimentet av transmissioner med tillhörande verkstad. 2018 förvärvades ATB Drivtech och kompletterade sortimentet av större kW-motorer. I slutet av 2019 blev Cabavo en del av OEM Motor och tillförde både kompetensbreddning inom servoapplikationer.

OEM Motor har huvudkontor och lager i Tranås samt kontor med lager och verkstad i Hultsfred. I Malmö och Stockholm finns säljkontor.

fakta

TILLVERKARE: 40 st
ANSTÄLLDA: 38 st
OMSÄTTNING: 207 MSEK
HUVUDKONTOR: Tranås
KONTOR, LAGER & VERKSTAD: Hultsfred
SÄLJKONTOR: Malmö & Stockholm
ISO-CERTIFIERING: ISO 9001:2015, ISO 1400:2015  

Bredd, kompetens & närhet

Bredd, kompetens och närhet är våra nyckelord och de går som en röd tråd genom hela företaget. Vårt erbjudande startar med delaktighet i utveckling av kundens applikation och resulterar i konkurrenskraftiga produktlösningar.

bredd

Samarbetet med över 45 specialiserade tillverkare ger ett produkterbjudande med en stor bredd av heltäckande lösningar, komponenter eller sammansatta system.

kompetens

Organisationen har hög kompetens inom respektive produktområde och arbetar utifrån varje kunds unika behov. Personlig försäljning, en tydlig säljprocess, stöd av hemsidan samt närhet till våra kunder och tillverkare skapar framgång.  Vi är övertygade om att vi, tack vare kompetenta medarbetare och fokus på ständig utveckling av erbjudandet, möter eller överträffar kundernas förväntningar.

närhet

Vi jobbar nära kunderna i projekten. Säljare och produktansvariga utgår från en tydlig projektmodell och genom tät och tydlig dialog erbjuds den bästa lösningen utifrån kundens önskemål.

Personligt engagemang & support

Hela organisationen arbetar utifrån kundens unika behov med hög kompetens inom våra produktområden. Våra nyckelfunktioner består av säljare, produktansvariga, kundsupport samt inköp och logistik.

Säljare

Personlig försäljning är viktigt i vårt arbete för att säkerställa bra support i befintliga affärer och i nya projekt. Vi är specialiserade inom flera produktområden för att kunna erbjuda hög kompetens. Våra kundprojekt leds av säljarna i samverkan med produktansvariga, inköp och kundsupport.

Produktansvariga

Våra produktansvariga arbetar med tekniska frågor i nära samarbete med våra tillverkare. De har stor erfarenhet och bred kompetens från olika applikationer och tillsammans med våra tillverkare har vi möjlighet att erbjuda rätt produkt i rätt applikation.

Kundsupport

Personlig support med hög tillgänglighet gör det enkelt att få hjälp med orderregistrering samt svar på frågor om beställningar, leveranser och övriga produkt relaterade frågor. Kundsupport erbjuder också hjälp med frågor gällande hemsidan, såsom produkt information eller beräkningskalkyler.

Inköp & logistik

Rätt ledtid och hög leveransprecision är fokusområden för oss. Vår inköpsfunktion medverkar tidigt i projekten för att hitta kostnadseffektiva lösningar utifrån transport, inköps- och leveranskvantitet.
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post