Detta är OEM Motor AB

OEM MOTOR HAR UTVECKLATS TILL ETT LEDANDE HANDELSFÖRETAG VARS KUNDER ÄR MASKIN- OCH APPARATBYGGARE MED BEHOV AV EN RÖRELSE, ROTATION, ELLER KRAFTÖVERFÖRING.

OEM Motor AB grundades 1 januari 2004 och är ett helägt dotterbolag till OEM International AB. Verksamheten startades och bedrevs tidigare som ett affärsområde i OEM Automatic. September 2010 förvärvade OEM International All Motion Technology AB. Sedan början av 2011 är all verksamhet integrerad i OEM Motor AB. Hösten 2015 utökade OEM Motor sitt sortiment genom förvärvet av Vanlid Transmission AB. OEM Motor har huvudkontor och lager i Tranås samt säljkontor i Malmö och Hultsfred.

Bredd, kompetens och närhet är våra nyckelord och de går som en röd tråd genom hela företaget. Vårt erbjudande startar med delaktighet i utveckling av kundens applikation och resulterar i konkurrenskraftiga produktlösningar.

KOMPETENS

Organisationen har hög kompetens inom respektive produktområde och arbetar utifrån varje kunds unika behov. Personlig försäljning, en tydlig säljprocess, stöd av hemsidan samt närhet till våra kunder och tillverkare skapar framgång.  Vi är övertygade om att vi, tack vare kompetenta medarbetare och fokus på ständig utveckling av erbjudandet, möter eller överträffar kundernas förväntningar.

Huvudkontor

BREDD

Samarbetet med över 30 specialiserade tillverkare ger ett produkterbjudande med en stor bredd av heltäckande lösningar, komponenter eller sammansatta system.

NÄRHET

Vi jobbar nära kunderna i projekten. Säljare och produktansvariga utgår från en tydlig projektmodell och genom tät och tydlig dialog erbjuds den bästa lösningen utifrån kundens önskemål.

Personligt engagemang och support

Hela organisationen arbetar utifrån kundens unika behov med hög kompetens inom våra produktområden. Våra nyckelfunktioner består av säljare, produktansvariga, kundsupport samt inköp och logistik.

Säljare

Bransch

Personlig försäljning är viktigt i vårt arbete för att säkerställa bra support i befintliga affärer och i nya projekt. Vi är specialiserade inom flera produktområden för att kunna erbjuda hög kompetens. Våra kundprojekt leds av säljarna i samverkan med produktansvariga, inköp och kundsupport.

Produktansvarig

symbol_PA  Våra produktansvariga arbetar med tekniska frågor i nära samarbete med våra tillverkare. De har stor erfarenhet och bred kompetens från olika applikationer och tillsammans med våra tillverkare har vi möjlighet att erbjuda rätt produkt i rätt applikation.

Kundsupport

kundsupportsymbol Personlig support med hög tillgänglighet gör det enkelt att få hjälp med orderregistrering samt svar på frågor om beställningar, leveranser och övriga produkt relaterade frågor. Kundsupport erbjuder också hjälp med frågor gällande hemsidan, såsom produkt information eller beräkningskalkyler.

Inköp & Logistik

symbol_lastbil 

Rätt ledtid och hög leveransprecision är fokusområden för oss. Vår inköpsfunktion medverkar tidigt i projekten för att hitta kostnadseffektiva lösningar utifrån transport, inköps- och leveranskvantitet.
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 44 00

Skicka e-post