Kundcase Dolprop fendrift
Publicerat: 2023-10-06

MED NATUREN SOM INSPIRATION | DOLPROP HAR UTVECKLAT HÖGEFFEKTIV FENDRIFT

Följ med på kundbesök hos Dolprop och träffa grundare och innovatör Thomas Jemt. Dolprop har uppfunnit ett alternativ till den traditionella propellerdriften som bland annat sitter på stora containerfartyg. Fendriften minskar både utsläpp och sänker bullernivån dramatiskt.

Kundcase

Mer än 80 % av världens varor transporteras till havs med fartyg som använder traditionell propellerdrift. Förutom att utsläppen av CO2 är enorma, medför detta även ett undervattensbuller som skadar den marina mångfalden.

Dolprop vill möjliggöra hållbara och tysta världshav och har som mission att utveckla världens mest hållbara marina framdrivningssystem.

MED NATUREN SOM INSPIRATION | DOLPROP HAR UTVECKLAT HÖGEFFEKTIV FENDRIFT

video cannot show image

naturen har alltid den bästa lösningen

Genom att studera delfiners fenor har Thomas Jemt under 5 års tid utvecklat ett framdrivningssystem baserat på fenteknik. MIT (Massachusetts Institute of Technology) fastställde redan 1993 att fendrift uppnår en verkningsgrad på hela 92 %., jämfört med proppeldrift som når 40-70 %. Dessutom är driften säkrare för både djur och människor och minskar undervattensbuller på 90 %.

”Jag brukar alltid titta på naturen. Den har haft miljoner års evolution för att utveckla perfekta lösningar. Naturen vinner alltid”

Thomas Jemt, Grundare Dolprop AB

UV-teknologi

Vi kom i kontakt med Dolprop i samband med att ”Njord” utvecklades. Njord är namnet på en undervattensdrönare på ca 2,5 meter tillverkad i komposit och glasfiber som med hjälp av motor och styrkort från OEM Motor gjorde sin jungfrutur i juni 2023. Drönaren kan utrustas med sensorer och bära vetenskaplig utrustning för till exempel forskning och övervakning.

Långsiktigt mål

Dolprops långsiktiga mål är att göra globala transporter mer hållbara. 80 % av världens varor transporteras på haven vilket orsakar utsläpp av ca 1 miljard ton CO2. Att tillämpa fendrift på stora kommersiella fartyg är fullt möjligt säger Thomas Jemt.

"Med en sju meter bred fena, kan vi enligt våra tester driva ett containerfartyg på 236 meter i 24 knop.”

Thomas Jemt, Grundare Dolprop AB

Vi önskar Thomas och Dolprop stort lycka till, och hoppas att vi får vara med i fler spännande projekt framöver.

produkter i detta case

Teknisk rådgivning
Simon Pettersson Säljare ÖstSimon Petersson

Kundansvarig säljare - Öst

Drivelektronik, motorer och linjära produkter

075-242 44 41 075-242 44 41

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post