SUNGIL

SUNGIL

Klokoppling SJC-100

Elastomer / klokoppling

  • Glappfri och underhållsfri
  • Elastisk bussning som jämnar ut chocklaster
  • 500 - 1200 Nm, upp till 4 000 rpm

Produktbeskrivning

Axelkopplingen från Sungil består av två delar av metall och en elastomerbussning. Bussningen överför kraft samt tar upp avvikelser mellan de två axlarna. Den ger också upphov till elektrisk isolation och god vibrationsdämpning av kopplingen. Bussningen finns i två hårdheter, grön och röd. Den röda är hårdare och klarar därför högre vridmoment, medans den gröna, mjukare bussningen, tolererar större avvikelser. Tack vare de tre delarna som kopplingen består av så kan kopplingen användas som plug-in. Exempelvis behöver man inte demontera hela kopplingen om man måste byta motor eller de drivna delarna. Kopplingen är glappfri.
Klokoppling axelkoppling Sungil SJC
Klokoppling axelkoppling Sungil SJC
Alternate Text SJC_movie
Sungil SJC
Sungil SJC

Solid Components

När du ser Solid component icon bredvid ett artikelnummer betyder det att du kan ladda ner den artikelns CAD-ritningar i det format som är vald i listan här nedan. Om ikonen är grå saknas CAD-ritningar. Klicka på ikonen så genereras CAD-filen, som du sedan kan ladda ner genom att trycka på samma ikon här nedan. Även produktblad och CAD-filer från CAD-konfiguratorer laddas ner här.

Number of variants matching filter 392/392 |

Varianter

Varianter Pris/enhet d1 d2 F Parallellförskjutning Vridmoment max
60 mm 60 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 50 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 45 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 40 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 38 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 35 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 32 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 30 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 28 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 26 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 25 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 24 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 22 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
60 mm 20 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 60 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 50 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 45 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 40 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 38 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 35 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 32 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 30 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 28 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 26 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 25 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 24 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 22 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
50 mm 20 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 60 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 50 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 45 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 40 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 38 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 35 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 32 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 30 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 28 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 26 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 25 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 24 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 22 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
45 mm 20 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 60 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 50 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 45 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 40 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 38 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 35 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 32 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 30 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 28 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 26 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 25 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 24 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 22 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
40 mm 20 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 60 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 50 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 45 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 40 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 38 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 35 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 32 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 30 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 28 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 26 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 25 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 24 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 22 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
38 mm 20 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
35 mm 60 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
35 mm 50 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
35 mm 45 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
35 mm 40 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
35 mm 38 mm 27 mm 0,1 mm 27 Nm
35 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
35 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
32 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
30 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
28 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
26 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
25 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
24 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
22 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 60 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 50 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 45 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 40 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 38 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 35 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 32 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 30 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 28 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 26 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 25 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 24 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 22 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
20 mm 20 mm 22 mm 0,1 mm 22 Nm
60 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
60 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
50 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
45 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
40 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
38 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
35 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
32 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
30 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 28 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 26 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 25 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 24 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 22 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
28 mm 20 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 60 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 50 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 45 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 40 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 38 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 35 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 32 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm
26 mm 30 mm 19,9 mm 0,15 mm 19,9 Nm