SUNGIL
SUNGIL

SJC-65

Elastomer / klokoppling

  • Glappfri och underhållsfri
  • Elastisk bussning som jämnar ut chocklaster
  • 150 - 360 Nm, upp till 6 000 rpm

Produktbeskrivning

Axelkopplingen från Sungil består av två delar av metall och en elastomerbussning. Bussningen överför kraft samt tar upp avvikelser mellan de två axlarna. Den ger också upphov till elektrisk isolation och god vibrationsdämpning av kopplingen. Bussningen finns i två hårdheter, grön och röd. Den röda är hårdare och klarar därför högre vridmoment, medans den gröna, mjukare bussningen, tolererar större avvikelser. Tack vare de tre delarna som kopplingen består av så kan kopplingen användas som plug-in. Exempelvis behöver man inte demontera hela kopplingen om man måste byta motor eller de drivna delarna. Kopplingen är glappfri.
Alternate Text SJC_movie
Sungil SJC
Sungil SJC

Solid Components

När du ser Solid component icon bredvid ett artikelnummer betyder det att du kan ladda ner den artikelns CAD-ritningar i det format som är vald i listan här nedan. Om ikonen är grå saknas CAD-ritningar. Klicka på ikonen så genereras CAD-filen, som du sedan kan ladda ner genom att trycka på samma ikon här nedan. Även produktblad och CAD-filer från CAD-konfiguratorer laddas ner här.

Varianter

Varianter Pris/enhet d1 d2 Parallellförskjutning
35 mm 35 mm 0,08 mm
35 mm 32 mm 0,08 mm
35 mm 30 mm 0,08 mm
35 mm 28 mm 0,08 mm
35 mm 26 mm 0,08 mm
35 mm 25 mm 0,08 mm
35 mm 24 mm 0,08 mm
35 mm 22 mm 0,08 mm
35 mm 20 mm 0,08 mm
35 mm 19 mm 0,08 mm
35 mm 18 mm 0,08 mm
35 mm 16 mm 0,08 mm
35 mm 15 mm 0,08 mm
32 mm 35 mm 0,08 mm
32 mm 32 mm 0,08 mm
32 mm 30 mm 0,08 mm
32 mm 28 mm 0,08 mm
32 mm 26 mm 0,08 mm
32 mm 25 mm 0,08 mm
32 mm 24 mm 0,08 mm
32 mm 22 mm 0,08 mm
32 mm 20 mm 0,08 mm
32 mm 19 mm 0,08 mm
32 mm 18 mm 0,08 mm
32 mm 16 mm 0,08 mm
32 mm 15 mm 0,08 mm
30 mm 35 mm 0,08 mm
30 mm 32 mm 0,08 mm
30 mm 30 mm 0,08 mm
30 mm 28 mm 0,08 mm
30 mm 26 mm 0,08 mm
30 mm 25 mm 0,08 mm
30 mm 24 mm 0,08 mm
30 mm 22 mm 0,08 mm
30 mm 20 mm 0,08 mm
30 mm 19 mm 0,08 mm
30 mm 18 mm 0,08 mm
30 mm 16 mm 0,08 mm
30 mm 15 mm 0,08 mm
28 mm 35 mm 0,08 mm
28 mm 32 mm 0,08 mm
28 mm 30 mm 0,08 mm
28 mm 28 mm 0,08 mm
28 mm 26 mm 0,08 mm
28 mm 25 mm 0,08 mm
28 mm 24 mm 0,08 mm
28 mm 22 mm 0,08 mm
28 mm 20 mm 0,08 mm
28 mm 19 mm 0,08 mm
28 mm 18 mm 0,08 mm
28 mm 16 mm 0,08 mm
28 mm 15 mm 0,08 mm
26 mm 35 mm 0,08 mm
26 mm 32 mm 0,08 mm
26 mm 30 mm 0,08 mm
26 mm 28 mm 0,08 mm
26 mm 26 mm 0,08 mm
26 mm 25 mm 0,08 mm
26 mm 24 mm 0,08 mm
26 mm 22 mm 0,08 mm
26 mm 20 mm 0,08 mm
26 mm 19 mm 0,08 mm
26 mm 18 mm 0,08 mm
26 mm 16 mm 0,08 mm
26 mm 15 mm 0,08 mm
25 mm 35 mm 0,08 mm
25 mm 32 mm 0,08 mm
25 mm 30 mm 0,08 mm
25 mm 28 mm 0,08 mm
25 mm 26 mm 0,08 mm
25 mm 25 mm 0,08 mm
25 mm 24 mm 0,08 mm
25 mm 22 mm 0,08 mm
25 mm 20 mm 0,08 mm
25 mm 19 mm 0,08 mm
25 mm 18 mm 0,08 mm
25 mm 16 mm 0,08 mm
25 mm 15 mm 0,08 mm
24 mm 35 mm 0,08 mm
24 mm 32 mm 0,08 mm
24 mm 30 mm 0,08 mm
24 mm 28 mm 0,08 mm
24 mm 26 mm 0,08 mm
24 mm 25 mm 0,08 mm
24 mm 24 mm 0,08 mm
24 mm 22 mm 0,08 mm
24 mm 20 mm 0,08 mm
24 mm 19 mm 0,08 mm
24 mm 18 mm 0,08 mm
24 mm 16 mm 0,08 mm
24 mm 15 mm 0,08 mm
22 mm 35 mm 0,08 mm
22 mm 32 mm 0,08 mm
22 mm 30 mm 0,08 mm
22 mm 28 mm 0,08 mm
22 mm 26 mm 0,08 mm
22 mm 25 mm 0,08 mm
22 mm 24 mm 0,08 mm
22 mm 22 mm 0,08 mm
22 mm 20 mm 0,08 mm
22 mm 19 mm 0,08 mm
22 mm 18 mm 0,08 mm
22 mm 16 mm 0,08 mm
22 mm 15 mm 0,08 mm
20 mm 35 mm 0,08 mm
20 mm 32 mm 0,08 mm
20 mm 30 mm 0,08 mm
20 mm 28 mm 0,08 mm
20 mm 26 mm 0,08 mm
20 mm 25 mm 0,08 mm
20 mm 24 mm 0,08 mm
20 mm 22 mm 0,08 mm
20 mm 20 mm 0,08 mm
20 mm 19 mm 0,08 mm
20 mm 18 mm 0,08 mm
20 mm 16 mm 0,08 mm
20 mm 15 mm 0,08 mm
19 mm 35 mm 0,08 mm
19 mm 32 mm 0,08 mm
19 mm 30 mm 0,08 mm
19 mm 28 mm 0,08 mm
19 mm 26 mm 0,08 mm
19 mm 25 mm 0,08 mm
19 mm 24 mm 0,08 mm
19 mm 22 mm 0,08 mm
19 mm 20 mm 0,08 mm
19 mm 19 mm 0,08 mm
19 mm 18 mm 0,08 mm
19 mm 16 mm 0,08 mm
19 mm 15 mm 0,08 mm
18 mm 35 mm 0,08 mm
18 mm 32 mm 0,08 mm
18 mm 30 mm 0,08 mm
18 mm 28 mm 0,08 mm
18 mm 26 mm 0,08 mm
18 mm 25 mm 0,08 mm
18 mm 24 mm 0,08 mm
18 mm 22 mm 0,08 mm
18 mm 20 mm 0,08 mm
18 mm 19 mm 0,08 mm
18 mm 18 mm 0,08 mm
18 mm 16 mm 0,08 mm
18 mm 15 mm 0,08 mm
16 mm 35 mm 0,08 mm
16 mm 32 mm 0,08 mm
16 mm 30 mm 0,08 mm
16 mm 28 mm 0,08 mm
16 mm 26 mm 0,08 mm
16 mm 25 mm 0,08 mm
16 mm 24 mm 0,08 mm
16 mm 22 mm 0,08 mm
16 mm 20 mm 0,08 mm
16 mm 19 mm 0,08 mm
16 mm 18 mm 0,08 mm
16 mm 16 mm 0,08 mm
16 mm 15 mm 0,08 mm
15 mm 35 mm 0,08 mm
15 mm 32 mm 0,08 mm
15 mm 30 mm 0,08 mm
15 mm 28 mm 0,08 mm
15 mm 26 mm 0,08 mm
15 mm 25 mm 0,08 mm
15 mm 24 mm 0,08 mm
15 mm 22 mm 0,08 mm
15 mm 20 mm 0,08 mm
15 mm 19 mm 0,08 mm
15 mm 18 mm 0,08 mm
15 mm 16 mm 0,08 mm
15 mm 15 mm 0,08 mm
35 mm 35 mm 0,1 mm
35 mm 32 mm 0,1 mm
35 mm 30 mm 0,1 mm
35 mm 28 mm 0,1 mm
35 mm 26 mm 0,1 mm
35 mm 25 mm 0,1 mm
35 mm 24 mm 0,1 mm
35 mm 22 mm 0,1 mm
35 mm 20 mm 0,1 mm
35 mm 19 mm 0,1 mm
35 mm 18 mm 0,1 mm
35 mm 16 mm 0,1 mm
35 mm 15 mm 0,1 mm
32 mm 35 mm 0,1 mm
32 mm 32 mm 0,1 mm
32 mm 30 mm 0,1 mm
32 mm 28 mm 0,1 mm
32 mm 26 mm 0,1 mm
32 mm 25 mm 0,1 mm
32 mm 24 mm 0,1 mm
32 mm 22 mm 0,1 mm
32 mm 20 mm 0,1 mm
32 mm 19 mm 0,1 mm
32 mm 18 mm 0,1 mm
32 mm 16 mm 0,1 mm
32 mm 15 mm 0,1 mm
30 mm 35 mm 0,1 mm
30 mm 32 mm 0,1 mm
30 mm 30 mm 0,1 mm
30 mm 28 mm 0,1 mm
30 mm 26 mm 0,1 mm
30 mm 25 mm 0,1 mm
30 mm 24 mm 0,1 mm
30 mm 22 mm 0,1 mm
30 mm 20 mm 0,1 mm
30 mm 19 mm 0,1 mm
30 mm 18 mm 0,1 mm
30 mm 16 mm 0,1 mm
30 mm 15 mm 0,1 mm
28 mm 35 mm 0,1 mm
28 mm 32 mm 0,1 mm
28 mm 30 mm 0,1 mm
28 mm 28 mm 0,1 mm
28 mm 26 mm 0,1 mm
28 mm 25 mm 0,1 mm
28 mm 24 mm 0,1 mm
28 mm 22 mm 0,1 mm
28 mm 20 mm 0,1 mm
28 mm 19 mm 0,1 mm
28 mm 18 mm 0,1 mm
28 mm 16 mm 0,1 mm
28 mm 15 mm 0,1 mm
26 mm 35 mm 0,1 mm
26 mm 32 mm 0,1 mm
26 mm 30 mm 0,1 mm
26 mm 28 mm 0,1 mm
26 mm 26 mm 0,1 mm
26 mm 25 mm 0,1 mm
26 mm 24 mm 0,1 mm
26 mm 22 mm 0,1 mm
26 mm 20 mm 0,1 mm
26 mm 19 mm 0,1 mm
26 mm 18 mm 0,1 mm
26 mm 16 mm 0,1 mm
26 mm 15 mm 0,1 mm
25 mm 35 mm 0,1 mm
25 mm 32 mm 0,1 mm
25 mm 30 mm 0,1 mm
25 mm 28 mm 0,1 mm
25 mm 26 mm 0,1 mm
25 mm 25 mm 0,1 mm
25 mm 24 mm 0,1 mm
25 mm 22 mm 0,1 mm
25 mm 20 mm 0,1 mm
25 mm 19 mm 0,1 mm
25 mm 18 mm 0,1 mm
25 mm 16 mm 0,1 mm
25 mm 15 mm 0,1 mm
24 mm 35 mm 0,1 mm
24 mm 32 mm 0,1 mm
24 mm 30 mm 0,1 mm
24 mm 28 mm 0,1 mm
24 mm 26 mm 0,1 mm
24 mm 25 mm 0,1 mm
24 mm 24 mm 0,1 mm
24 mm 22 mm 0,1 mm
24 mm 20 mm 0,1 mm
24 mm 19 mm 0,1 mm
24 mm 18 mm 0,1 mm
24 mm 16 mm 0,1 mm
24 mm 15 mm 0,1 mm
22 mm 35 mm 0,1 mm
22 mm 32 mm 0,1 mm
22 mm 30 mm 0,1 mm
22 mm 28 mm 0,1 mm
22 mm 26 mm 0,1 mm
22 mm 25 mm 0,1 mm
22 mm 24 mm 0,1 mm
22 mm 22 mm 0,1 mm
22 mm 20 mm 0,1 mm
22 mm 19 mm 0,1 mm
22 mm 18 mm 0,1 mm
22 mm 16 mm 0,1 mm
22 mm 15 mm 0,1 mm
20 mm 35 mm 0,1 mm
20 mm 32 mm 0,1 mm
20 mm 30 mm 0,1 mm
20 mm 28 mm 0,1 mm
20 mm 26 mm 0,1 mm
20 mm 25 mm 0,1 mm
20 mm 24 mm 0,1 mm
20 mm 22 mm 0,1 mm
20 mm 20 mm 0,1 mm
20 mm 19 mm 0,1 mm
20 mm 18 mm 0,1 mm
20 mm 16 mm 0,1 mm
20 mm 15 mm 0,1 mm
19 mm 35 mm 0,1 mm
19 mm 32 mm 0,1 mm
19 mm 30 mm 0,1 mm
19 mm 28 mm 0,1 mm
19 mm 26 mm 0,1 mm
19 mm 25 mm 0,1 mm
19 mm 24 mm 0,1 mm
19 mm 22 mm 0,1 mm
19 mm 20 mm 0,1 mm
19 mm 19 mm 0,1 mm
19 mm 18 mm 0,1 mm
19 mm 16 mm 0,1 mm
19 mm 15 mm 0,1 mm
18 mm 35 mm 0,1 mm
18 mm 32 mm 0,1 mm
18 mm 30 mm 0,1 mm
18 mm 28 mm 0,1 mm
18 mm 26 mm 0,1 mm
18 mm 25 mm 0,1 mm
18 mm 24 mm 0,1 mm
18 mm 22 mm 0,1 mm
18 mm 20 mm 0,1 mm
18 mm 19 mm 0,1 mm
18 mm 18 mm 0,1 mm
18 mm 16 mm 0,1 mm
18 mm 15 mm 0,1 mm
16 mm 35 mm 0,1 mm
16 mm 32 mm 0,1 mm
16 mm 30 mm 0,1 mm
16 mm 28 mm 0,1 mm
16 mm 26 mm 0,1 mm
16 mm 25 mm 0,1 mm
16 mm 24 mm 0,1 mm
16 mm 22 mm 0,1 mm
16 mm 20 mm 0,1 mm
16 mm 19 mm 0,1 mm
16 mm 18 mm 0,1 mm
16 mm 16 mm 0,1 mm
16 mm 15 mm 0,1 mm
15 mm 35 mm 0,1 mm
15 mm 32 mm 0,1 mm
15 mm 30 mm 0,1 mm
15 mm 28 mm 0,1 mm
15 mm 26 mm 0,1 mm
15 mm 25 mm 0,1 mm
15 mm 24 mm 0,1 mm
15 mm 22 mm 0,1 mm
15 mm 20 mm 0,1 mm
15 mm 19 mm 0,1 mm
15 mm 18 mm 0,1 mm
15 mm 16 mm 0,1 mm
15 mm 15 mm 0,1 mm

Vald variant

Sungil SJC
Sungil SJC

SJC-65CRD-35X35
Sungil axelkoppling SJC

Teknisk data

D 65 mm
d1 35 mm
d2 35 mm
L 90,3 mm
L1 35,3 mm
L2 15 mm
L3 25,6 mm
Parallellförskjutning 0,08 mm
rpm 5500 min-1
Vikt 560 g
Vinkelavvikelse 1 °

Tekniska illustrationer

  • Sungil SJC

    Sungil SJC

InMotion

Teknisk rådgivning
Mats400x400Mats Kärrdal

Produktansvarig, Transmission

Kuggremsdrifter , axelkopplingar

075-242 44 31

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 44 00

Skicka e-post