OEM MOTOR
OEM MOTOR

Poly Chain GT

Kuggremshjul

  • Standard är förborrade eller taper-lock
  • Kan även fås kundanpassade
  • Extra lång

Produktbeskrivning

Kuggremshjul för Poly Chain GT remmar

Solid Components

När du ser Solid component icon bredvid ett artikelnummer betyder det att du kan ladda ner den artikelns CAD-ritningar i det format som är vald i listan här nedan. Om ikonen är grå saknas CAD-ritningar. Klicka på ikonen så genereras CAD-filen, som du sedan kan ladda ner genom att trycka på samma ikon här nedan. Även produktblad och CAD-filer från CAD-konfiguratorer laddas ner här.

Varianter

Varianter Pris/enhet Bussning d De Df Di Dm Dp F Figur För rem L Tandantal z Vikt
10 mm 54,42 mm 60 mm 43 mm 56,02 mm 20 mm 6F 8MGTC 30 mm 22 st 0,43 kg
1108 2 mm 62,06 mm 70 mm 49 mm 63,66 mm 20 mm 3F 8MGTC 22 mm 25 st 0,25 kg
1108 2 mm 69,7 mm 75 mm 56 mm 71,3 mm 20 mm 3F 8MGTC 22 mm 28 st 0,37 kg
1210 5 mm 74,79 mm 82,5 mm 60 mm 76,39 mm 20 mm 3F 8MGTC 25 mm 30 st 0,41 kg
1610 5 mm 79,89 mm 87 mm 66 mm 81,49 mm 20 mm 3F 8MGTC 25 mm 32 st 0,43 kg
1610 5 mm 84,98 mm 91 mm 69 mm 86,58 mm 20 mm 3F 8MGTC 25 mm 34 st 0,45 kg
1610 5 mm 90,07 mm 97 mm 76 mm 91,67 mm 20 mm 3F 8MGTC 25 mm 36 st 0,59 kg
1610 5 mm 95,17 mm 102 mm 78 mm 96,77 mm 20 mm 3F 8MGTC 25 mm 38 st 0,7 kg
1610 5 mm 100,26 mm 106 mm 85 mm 101,86 mm 20 mm 3F 8MGTC 25 mm 40 st 0,82 kg
2012 12 mm 112,99 mm 120 mm 92 mm 114,59 mm 20 mm 3F 8MGTC 32 mm 45 st 1,1 kg
2012 12 mm 120,63 mm 128 mm 103 mm 122,23 mm 20 mm 3F 8MGTC 32 mm 48 st 1,42 kg
2012 12 mm 125,72 mm 135 mm 104 mm 127,32 mm 20 mm 3F 8MGTC 32 mm 50 st 1,6 kg
2012 12 mm 141 mm 150 mm 104 mm 142,6 mm 20 mm 3F 8MGTC 32 mm 56 st 2,1 kg
2012 12 mm 151,19 mm 158 mm 111 mm 152,79 mm 20 mm 3F 8MGTC 32 mm 60 st 2,4 kg
2012 12 mm 161,37 mm 168 mm 111 mm 162,97 mm 20 mm 3F 8MGTC 32 mm 64 st 2,7 kg
2012 12 mm 189,39 mm 111 mm 190,99 mm 20 mm 3 8MGTC 32 mm 75 st 3,7 kg
2012 12 mm 202,12 mm 111 mm 203,72 mm 20 mm 3 8MGTC 32 mm 80 st 4,4 kg
2012 12 mm 227,58 mm 111 mm 229,18 mm 20 mm 3 8MGTC 32 mm 90 st 5,5 kg
10 mm 54,42 mm 60 mm 43 mm 56,02 mm 30 mm 6F 8MGTC 40 mm 22 st 0,56 kg
1108 62,06 mm 70 mm 63,66 mm 30 mm 5F 8MGTC 22 mm 25 st 0,36 kg
1210 69,7 mm 75 mm 71,3 mm 30 mm 5F 8MGTC 25 mm 28 st 0,41 kg
1210 74,79 mm 82,5 mm 76,39 mm 30 mm 4F 8MGTC 25 mm 30 st 0,56 kg
1610 79,89 mm 87 mm 81,49 mm 30 mm 4F 8MGTC 25 mm 32 st 0,52 kg
1610 84,98 mm 91 mm 86,58 mm 30 mm 4F 8MGTC 25 mm 34 st 0,61 kg
1610 90,07 mm 97 mm 91,67 mm 30 mm 4F 8MGTC 25 mm 36 st 0,7 kg
1610 95,17 mm 102 mm 96,77 mm 30 mm 4F 8MGTC 25 mm 38 st 0,92 kg
1610 100,26 mm 106 mm 101,86 mm 30 mm 4F 8MGTC 25 mm 40 st 1,06 kg
2012 2 mm 112,99 mm 120 mm 92 mm 114,59 mm 30 mm 3F 8MGTC 32 mm 45 st 1,3 kg
2012 2 mm 120,63 mm 128 mm 103 mm 122,23 mm 30 mm 3F 8MGTC 32 mm 48 st 1,6 kg
2012 2 mm 125,72 mm 135 mm 104 mm 127,32 mm 30 mm 3F 8MGTC 32 mm 50 st 1,83 kg
2012 2 mm 141 mm 150 mm 104 mm 142,6 mm 30 mm 3F 8MGTC 32 mm 56 st 2,4 kg
2517 15 mm 151,19 mm 158 mm 124 mm 152,79 mm 30 mm 3F 8MGTC 45 mm 60 st 3,2 kg
2517 15 mm 161,37 mm 168 mm 124 mm 162,97 mm 30 mm 3F 8MGTC 45 mm 64 st 3,8 kg
2517 15 mm 189,39 mm 124 mm 190,99 mm 30 mm 3 8MGTC 45 mm 75 st 6,2 kg
2517 15 mm 202,12 mm 124 mm 203,72 mm 30 mm 3 8MGTC 45 mm 80 st 6 kg
2517 7,5 mm 227,58 mm 124 mm 229,18 mm 30 mm 11 8MGTC 45 mm 90 st 5,4 kg
2517 7,5 mm 283,61 mm 124 mm 285,21 mm 30 mm 11 8MGTC 45 mm 112 st 7,4 kg
3020 10,5 mm 354,91 mm 150 mm 356,51 mm 30 mm 13 8MGTC 51 mm 140 st 9 kg
10 mm 62,06 mm 70 mm 49 mm 63,66 mm 45 mm 6F 8MGTC 55 mm 25 st 1,4 kg
1210 69,7 mm 75 mm 71,3 mm 45 mm 5F 8MGTC 25 mm 28 st 0,64 kg
1610 74,79 mm 82,5 mm 76,39 mm 45 mm 5F 8MGTC 25 mm 30 st 0,59 kg
1610 79,89 mm 87 mm 81,49 mm 45 mm 5F 8MGTC 25 mm 32 st 0,79 kg
1610 84,98 mm 91 mm 86,58 mm 45 mm 5F 8MGTC 25 mm 34 st 0,63 kg
1610 90,07 mm 97 mm 91,67 mm 45 mm 5F 8MGTC 25 mm 36 st 1,15 kg
1610 95,17 mm 102 mm 96,77 mm 45 mm 5F 8MGTC 25 mm 38 st 1,39 kg
2012 100,26 mm 106 mm 101,86 mm 45 mm 5F 8MGTC 32 mm 40 st 1,34 kg
2012 112,99 mm 120 mm 114,59 mm 45 mm 5F 8MGTC 32 mm 45 st 1,87 kg
2012 120,63 mm 128 mm 122,23 mm 45 mm 5F 8MGTC 32 mm 48 st 2,2 kg
2012 125,72 mm 135 mm 127,32 mm 45 mm 5F 8MGTC 32 mm 50 st 2,7 kg
2517 141 mm 150 mm 142,6 mm 45 mm 5F 8MGTC 45 mm 56 st 3 kg
2517 151,19 mm 158 mm 152,79 mm 45 mm 5F 8MGTC 45 mm 60 st 3,8 kg
2517 161,37 mm 168 mm 162,97 mm 45 mm 5F 8MGTC 45 mm 64 st 4,5 kg
3020 6 mm 189,39 mm 150 mm 190,99 mm 45 mm 3 8MGTC 51 mm 75 st 6,2 kg
3020 6 mm 202,12 mm 150 mm 203,72 mm 45 mm 3 8MGTC 51 mm 80 st 7,4 kg
3020 3 mm 227,58 mm 150 mm 229,18 mm 45 mm 11 8MGTC 51 mm 90 st 7,2 kg
3020 3 mm 283,61 mm 150 mm 285,21 mm 45 mm 11 8MGTC 51 mm 112 st 10,4 kg
3020 3 mm 354,91 mm 150 mm 356,51 mm 45 mm 13 8MGTC 51 mm 140 st 12,7 kg
3525 10 mm 426,21 mm 198 mm 427,81 mm 45 mm 13 8MGTC 65 mm 168 st 21,5 kg
3525 10 mm 487,32 mm 198 mm 488,92 mm 45 mm 13 8MGTC 65 mm 192 st 27 kg
12 mm 74,79 mm 82,5 mm 63 mm 76,39 mm 72 mm 6F 8MGTC 84 mm 30 st 2,4 kg
12 mm 79,89 mm 87 mm 68 mm 81,49 mm 72 mm 6F 8MGTC 84 mm 32 st 2,8 kg
12 mm 84,98 mm 91 mm 69 mm 86,58 mm 72 mm 6F 8MGTC 84 mm 34 st 3 kg
12 mm 90,07 mm 97 mm 76 mm 91,67 mm 72 mm 6F 8MGTC 84 mm 36 st 3,4 kg
12 mm 95,17 mm 102 mm 78 mm 96,77 mm 72 mm 6F 8MGTC 84 mm 38 st 3,8 kg
2012 100,26 mm 106 mm 101,86 mm 72 mm 5F 8MGTC 32 mm 40 st 2,06 kg
2012 112,99 mm 120 mm 114,59 mm 72 mm 5F 8MGTC 32 mm 45 st 3 kg
2517 120,63 mm 128 mm 122,23 mm 72 mm 5F 8MGTC 45 mm 48 st 2,9 kg
2517 125,72 mm 135 mm 127,32 mm 72 mm 5F 8MGTC 45 mm 50 st 3,25 kg
2517 13,5 mm 141 mm 150 mm 142,6 mm 72 mm 4F 8MGTC 45 mm 56 st 3,9 kg
2517 13,5 mm 151,19 mm 158 mm 152,79 mm 72 mm 4F 8MGTC 45 mm 60 st 4,7 kg
2517 13,5 mm 161,37 mm 168 mm 162,97 mm 72 mm 4F 8MGTC 45 mm 64 st 5,6 kg
3020 10,5 mm 189,39 mm 190,99 mm 72 mm 4 8MGTC 51 mm 75 st 7,5 kg
3020 10,5 mm 202,12 mm 203,72 mm 72 mm 4 8MGTC 51 mm 80 st 9,2 kg
3020 10,5 mm 227,58 mm 229,18 mm 72 mm 4 8MGTC 51 mm 90 st 7,7 kg
3020 10,5 mm 283,61 mm 198 mm 285,21 mm 72 mm 9W 8MGTC 51 mm 112 st 12,1 kg
3525 3,5 mm 354,91 mm 150 mm 356,51 mm 72 mm 9W 8MGTC 65 mm 140 st 22,7 kg
3525 3,5 mm 426,21 mm 198 mm 427,81 mm 72 mm 9A 8MGTC 65 mm 168 st 26,8 kg
3525 3,5 mm 487,32 mm 198 mm 488,92 mm 72 mm 9A 8MGTC 65 mm 192 st 34,2 kg
2012 121,98 mm 128 mm 124,78 mm 33 mm 5F 14MGTC 32 mm 28 st 1,66 kg
2012 130,89 mm 138 mm 133,69 mm 33 mm 5F 14MGTC 32 mm 30 st 2,2 kg
2012 139,8 mm 154 mm 142,6 mm 33 mm 5F 14MGTC 32 mm 32 st 3,2 kg
2517 148,72 mm 160 mm 117 mm 151,52 mm 33 mm 3F 14MGTC 45 mm 34 st 3 kg
2517 157,63 mm 168 mm 117 mm 160,43 mm 33 mm 3F 14MGTC 45 mm 36 st 3,6 kg
2517 166,54 mm 183 mm 117 mm 169,34 mm 33 mm 3F 14MGTC 45 mm 38 st 4 kg
2517 175,45 mm 188 mm 117 mm 178,25 mm 33 mm 3F 14MGTC 45 mm 40 st 4,7 kg
3020 193,28 mm 211 mm 144 mm 196,08 mm 33 mm 3F 14MGTC 51 mm 44 st 5,6 kg
3020 211,11 mm 226 mm 144 mm 213,9 mm 33 mm 3F 14MGTC 51 mm 48 st 6,8 kg
3020 220,02 mm 240 mm 144 mm 222,82 mm 33 mm 3F 14MGTC 51 mm 50 st 7,7 kg
3020 246,76 mm 256 mm 207 144 mm 249,55 mm 33 mm 7WF 14MGTC 51 mm 56 st 7,7 kg
3020 264,58 mm 224 159 mm 267,38 mm 33 mm 7W 14MGTC 51 mm 60 st 8,5 kg
3020 282,41 mm 242 159 mm 285,21 mm 33 mm 7W 14MGTC 51 mm 64 st 10,2 kg
3020 318,06 mm 278 159 mm 320,86 mm 33 mm 7W 14MGTC 51 mm 72 st 11,5 kg
3020 353,71 mm 314 159 mm 356,51 mm 33 mm 7W 14MGTC 51 mm 80 st 13,5 kg
3020 398,27 mm 360 159 mm 401,07 mm 33 mm 7A 14MGTC 51 mm 90 st 14,2 kg
3020 496,31 mm 456 159 mm 499,11 mm 33 mm 7A 14MGTC 51 mm 112 st 18,1 kg
3020 621,09 mm 581 159 mm 623,89 mm 33 mm 7A 14MGTC 51 mm 140 st 22,9 kg
2012 121,98 mm 128 mm 88 124,78 mm 51 mm 5FH 14MGTC 32 mm 28 st 2,2 kg
2517 130,89 mm 138 mm 98 133,69 mm 51 mm 4F 14MGTC 45 mm 30 st 2,5 kg
2517 139,8 mm 154 mm 100 142,6 mm 51 mm 4F 14MGTC 45 mm 32 st 3 kg
2517 148,72 mm 160 mm 109 151,52 mm 51 mm 4F 14MGTC 45 mm 34 st 3,8 kg
2517 157,63 mm 168 mm 117 160,43 mm 51 mm 5FH 14MGTC 45 mm 36 st 4,3 kg
2517 166,54 mm 183 mm 126 169,34 mm 51 mm 5FH 14MGTC 45 mm 38 st 5,1 kg
2517 175,45 mm 188 mm 135 178,25 mm 51 mm 5FH 14MGTC 45 mm 40 st 6 kg
3525 220,02 mm 240 mm 180 222,82 mm 141 mm 4F 14MGTC 65 mm 50 st 16,8 kg
3525 246,76 mm 256 mm 207 249,55 mm 141 mm 4F 14MGTC 65 mm 56 st 21,6 kg
4030 264,58 mm 224 267,38 mm 141 mm 4 14MGTC 76 mm 60 st 25,6 kg
4030 282,41 mm 242 285,21 mm 141 mm 4 14MGTC 76 mm 64 st 29,7 kg
4030 318,06 mm 278 215 mm 320,86 mm 141 mm 9W 14MGTC 76 mm 72 st 30 kg
4030 353,71 mm 314 215 mm 356,51 mm 141 mm 9W 14MGTC 76 mm 80 st 33,4 kg
4030 398,27 mm 360 215 mm 401,07 mm 141 mm 9W 14MGTC 76 mm 90 st 39,4 kg
4535 496,31 mm 456 215 mm 499,11 mm 141 mm 9A 14MGTC 89 mm 112 st 56 kg
4535 621,09 mm 581 215 mm 623,89 mm 141 mm 9A 14MGTC 89 mm 140 st 73 kg
5040 745,87 mm 706 267 mm 748,66 mm 141 mm 9A 14MGTC 102 mm 168 st 101 kg
5040 852,82 mm 802 267 mm 855,61 mm 141 mm 9A 14MGTC 102 mm 192 st 121,5 kg
3020 193,82 mm 211 mm 196,08 mm 51 mm 5F 14MGTC 51 mm 44 st 7 kg
3020 211,11 mm 226 mm 213,9 mm 51 mm 5F 14MGTC 51 mm 48 st 9 kg
3020 220,02 mm 240 mm 222,82 mm 51 mm 5F 14MGTC 51 mm 50 st 10 kg
3020 246,76 mm 256 mm 207 144 mm 249,55 mm 51 mm 4WF 14MGTC 51 mm 56 st 9,2 kg
3020 264,58 mm 224 159 mm 267,38 mm 51 mm 9W 14MGTC 51 mm 60 st 10,2 kg
3020 282,41 mm 242 159 mm 285,21 mm 51 mm 9W 14MGTC 51 mm 64 st 12,2 kg
3020 318,06 mm 278 159 mm 320,86 mm 51 mm 9W 14MGTC 51 mm 72 st 13,4 kg
3020 353,71 mm 314 159 mm 356,51 mm 51 mm 9W 14MGTC 51 mm 80 st 16,1 kg
3020 398,27 mm 360 159 mm 401,07 mm 51 mm 9A 14MGTC 51 mm 90 st 17,2 kg
3020 496,31 mm 456 159 mm 499,11 mm 51 mm 9A 14MGTC 51 mm 112 st 23 kg
3525 621,09 mm 581 206 mm 623,89 mm 51 mm 7A 14MGTC 65 mm 140 st 41 kg
3525 745,87 mm 706 206 mm 748,66 mm 51 mm 7A 14MGTC 65 mm 168 st 51,5 kg
4030 852,82 mm 812 215 mm 855,61 mm 51 mm 7A 14MGTC 76 mm 192 st 60 kg
148,72 mm 160 mm 132 mm 151,52 mm 84 mm 6F 14MGTC 104 mm 34 st 10,5 kg
157,63 mm 168 mm 131 mm 160,43 mm 84 mm 6F 14MGTC 104 mm 36 st 11,7 kg
166,54 mm 183 mm 141 mm 169,34 mm 84 mm 6F 14MGTC 104 mm 38 st 13,4 kg
175,45 mm 188 mm 156 mm 178,25 mm 84 mm 6F 14MGTC 104 mm 40 st 15,4 kg
3020 193,28 mm 211 mm 153 196,08 mm 84 mm 4F 14MGTC 51 mm 44 st 9,2 kg
3020 211,11 mm 226 mm 171 213,9 mm 84 mm 5FH 14MGTC 51 mm 48 st 11,3 kg
3525 220,02 mm 240 mm 180 222,82 mm 84 mm 4F 14MGTC 65 mm 50 st 15,5 kg
3525 246,76 mm 256 mm 207 249,55 mm 84 mm 4F 14MGTC 65 mm 56 st 16,8 kg
3525 264,58 mm 224 267,38 mm 84 mm 4 14MGTC 65 mm 60 st 20,4 kg
3525 282,41 mm 242 285,21 mm 84 mm 4 14MGTC 65 mm 64 st 23,6 kg
3525 318,06 mm 278 178 mm 320,86 mm 84 mm 9W 14MGTC 65 mm 72 st 20,3 kg
3525 353,71 mm 314 178 mm 356,51 mm 84 mm 9A 14MGTC 65 mm 80 st 21,3 kg
3525 398,27 mm 360 178 mm 401,07 mm 84 mm 9A 14MGTC 65 mm 90 st 24,4 kg
3525 496,31 mm 456 178 mm 499,11 mm 84 mm 9A 14MGTC 65 mm 112 st 32,7 kg
3525 621,09 mm 581 206 mm 623,89 mm 84 mm 9A 14MGTC 65 mm 140 st 55 kg
3525 745,87 mm 706 206 mm 748,66 mm 84 mm 9A 14MGTC 65 mm 168 st 71 kg
4030 852,82 mm 812 215 mm 855,61 mm 84 mm 9A 14MGTC 76 mm 192 st 80,5 kg
157,63 mm 168 mm 131 mm 160,43 mm 106 mm 6F 14MGTC 136 mm 36 st 14,5 kg
166,54 mm 183 mm 141 mm 169,34 mm 106 mm 6F 14MGTC 136 mm 38 st 17,5 kg
175,45 mm 188 mm 156 mm 178,25 mm 106 mm 6F 14MGTC 136 mm 40 st 19,1 kg
193,82 mm 211 mm 169 mm 196,08 mm 106 mm 6F 14MGTC 136 mm 44 st 23,9 kg
3525 211,11 mm 226 mm 171 213,9 mm 106 mm 4F 14MGTC 66 mm 48 st 12,7 kg
3525 220,02 mm 240 mm 180 222,82 mm 106 mm 4F 14MGTC 66 mm 50 st 14,5 kg
3525 246,76 mm 256 mm 207 249,55 mm 106 mm 4F 14MGTC 66 mm 56 st 19 kg
3525 264,58 mm 224 267,38 mm 106 mm 4 14MGTC 66 mm 60 st 22,5 kg
3525 282,41 mm 242 285,21 mm 106 mm 4 14MGTC 66 mm 64 st 24 kg
3525 318,06 mm 278 178 mm 320,86 mm 106 mm 9W 14MGTC 66 mm 72 st 22,6 kg
4030 353,71 mm 314 215 mm 356,51 mm 106 mm 9W 14MGTC 76 mm 80 st 27 kg
4030 398,27 mm 360 215 mm 401,07 mm 106 mm 9W 14MGTC 76 mm 90 st 34,1 kg
4535 496,31 mm 456 215 mm 499,11 mm 106 mm 9A 14MGTC 90 mm 112 st 46 kg
4535 621,09 mm 581 215 mm 623,89 mm 106 mm 9A 14MGTC 90 mm 140 st 61 kg
5040 745,87 mm 706 267 mm 748,66 mm 106 mm 9A 14MGTC 102 mm 168 st 90 kg
5040 852,82 mm 812 267 mm 855,61 mm 106 mm 9A 14MGTC 102 mm 192 st 108,5 kg
166,54 mm 183 mm 141 mm 169,34 mm 141 mm 6F 14MGTC 161 mm 38 st 20,3 kg
175,45 mm 188 mm 156 mm 178,25 mm 141 mm 6F 14MGTC 161 mm 40 st 23 kg
193,82 mm 211 mm 169 mm 196,08 mm 141 mm 6F 14MGTC 161 mm 44 st 28,8 kg
211,11 mm 226 mm 185 mm 213,9 mm 141 mm 6F 14MGTC 161 mm 48 st 34,6 kg

Vald variant

8M-22S-12
Kuggremshjul POLY CHAIN GT 8M fb

Teknisk data

d 10 mm
De 54,42 mm
Df 60 mm
Dm 43 mm
Dp 56,02 mm
F 20 mm
Figur 6F
För rem 8MGTC
L 30 mm
Tandantal z 22 st
Vikt 0,43 kg

InMotion

Teknisk rådgivning
Mats400x400Mats Kärrdal

Produktansvarig, Transmission

Kuggremsdrifter , axelkopplingar

075-242 44 31

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075 - 242 44 00

Skicka e-post