Linjära ställdon med eldrift
Publicerat: 2022-06-15

Fem fördelar med att byta till elektriska linjära ställdon

Vi vill hjälpa maskinbyggare att förbättra och effektivisera sina applikationer. Genom att gå från hydrauliska och pneumatiska cylindrar till elektriska linjära ställdon ökar du inte bara effektivitet och prestanda, du sparar även på miljön. I den här artikeln går vi igenom fem fördelar med att byta till linjära ställdon med eldrift.

Våra tillverkare Servomech och Moteck har lång erfarenhet av att byta hydrauliskt och pneumatiskt drivna cylindrar till elektriska linjära ställdon som är speciellt framtagna för industriella applikationer

Servomechs linjära ställdon lämpar sig där det krävs större krafter och laster, samt där hydrauliska cylindrar är applicerade i applikationen. Dessa ställdon finns i flera utföranden och har en lastkapacitet på upp till 600 kN.

Moteck erbjuder mindre elektriska linjära ställdon som passar in där det är mindre laster och där man vill ersätta pneumatiska cylindrar.

Motion Academy

Fördelarna med linjära ställdon med eldrift

Förbättrad effektivitet

Med hydrauliska cylindrar finns det alltid en risk för läckage av olja. Uppstår ett läckage uppstår det även ett driftstopp. På så sätt förbättras effektiviteten genom att ersätta en hydraulisk cylinder med elektriska linjära ställdon. Dessutom arbetar elektriska linjära ställdon effektivt under olika miljö- och temperaturskillnader. 

Bättre kontroll

Eldrift erbjuder fler valmöjligheter. Möjligheten finns att hastighetsreglera ställdonen och att sätta strömgräns. Du får full kontroll på rörelsen.

Noggrannhet

Genom att få full kontroll på rörelsen kan positioneringsprecisionen sättas på en hundradels millimeter. 

Säkrare och mer tillförlitliga

Förutom bättre effektivitet, bättre kontroll och noggrannhet har elektriska linjära ställdon en mycket hög repeterbarhet över tid. Det finns inga risker orsakade av höga tryck som leder till oljeläckor. Problem som buller och miljöföroreningar där linjära ställdon är applicerade elimineras också. Dessutom finns även möjligheten att göra en exakt beräkning på livslängden för ett elektriskt linjärt ställdon. Du kommer att veta när det är dags att byta ut ställdonet och kan planera både underhållet och kostnaden, istället för att överraskas av ett kostsamt driftstopp.

Kostnadsbesparande

Genom enklare installation, energibesparing, mindre underhåll och mindre kringkomponenter som även de behöver underhållas är elektriska linjära ställdon i längden en kostnadsbesparing. Även om de elektriska linjära ställdonen inte används, så är de alltid redo att köras i gång utan att något underhåll har utförts.

Linjära ställdon i en plug and play-lösning

Både Servomech och Moteck erbjuder kundspecifika linjära ställdon. Tillsammans med vårt produktområde Produktlösningar kan vi erbjuda linjära ställdon i en plug and play-lösning som passar just din applikation. Vi tar fram en helhetslösning med till exempel styrkort, kontaktering och kablage, helt anpassat efter dina önskemål och behov.

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post